huong dan cai dat teamviewer 7 | HUong dan su dung teamviewer 7| Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Teamvier 7


Dưới đây là 2 video hướng dẫn cài đặt và sử dụng Teamviewer 7 trên win 7 khá chi tiết.


Tiếng Anh.

Đây là bản hướng dẫn bằng tiếng Việt.
Lưu ý khi cài đặt Teamviewer 7(hình ảnh là bản 6 bản 7 tương tự):


Bạn nào lỡ chọn bản thương mai thì xem hướng dẫn để chuyển về bản Free:

http://vforum.vn/diendan/showthread.php?14743