A chị ơi chỗ dạy vẽ để thi khối v và khối h
a chị nào biết dùm ơn chỉ dùm e ,e cảm ơn a chị nhiều nhiều nhiều