bình xăng gần hết + xăng pha (ethanol, methanol) + trời lạnh = nguyên nhân cháy xeTuy chưa có kết luận chính thức nhưng cũng đáng để anh chị em tham khảo, phòng cháy hơn chữa cháy mà

Bài viết trên tuoitre.vn: tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/473923/He-lo-nguyen-nhan-xe-chay.html