B1 : Vào passport.asiasoftsea.com/gen...p_landing.aspx -> Chọn Sudden Attack

B2 : Chọn Sign Up


Điền thông tin rồi chọn


B3 : Vào Mail kích hoạt tài khoản rồi đăng nhập