Một vị giáo sư thông minh nhà nghèo sống cạnh một
anh rất ngu nhà giàu. Một hôm, vị giáo sư khóc lóc về gia
cảnh.
Bụt hiện lên hỏi:
- Tại sao con khóc ?
Giáo sư trả lời:
- Thằng kia nó ngu nhưng giàu trong khi con lại nghèo...
Bụt liền nói :
Ta ban cho con 3 điều ước với điều kiện : Con mà
ước cái gì là thằng kia sẽ được gấp đô
Vị giáo sư liền nhanh nhạy -Con muốn 1 cô gái
trẻ đẹp ! Một cô gái xuất hiện. Bên kia, anh chàng có tới 2 cô.
-Con muốn mình mất đi 1 hòn...
Lập tức vị giáo sư còn 1 hòn Anh kia thì..
Điều ước thứ 3 : Con muốn số hòn hiện tại của
mình gấp đôi lên