Đặc Điểm: Khi nhấn f5 hoặc vào lại web thì những bức ảnh sẽ xuất hiện random.

Đầu tiên các bạn download file mình để ở phía dưới về.

1/Các bạn giải nén ra sẽ có 1 folder tên RandomImages.

2/Sau đó bạn chuẩn bị 1 vài bức ảnh muốn sử dụng (Lưu ý: Số bức ảnh >=2). Bạn bỏ vào foder đó và đặt tên gì cũng được, định dạng .jpg, .png, .gif, .jpeg. Tốt nhất các bạn nên đặt những cái tên đơn giản để dễ nhớ.

3/Tiếp theo các bạn upload foder đó lên hosting của bạn và bắt đầu edit file style.css của bạn.

Mở file style.css ra và tìm đoạn chứa mã chèn banner của bạn.

Ví dụ: Tìm
background: url('đường dẫn/banner.jpg');

Thay bằng:
background: url('đường dẫn/ddbl.php');

Với html thì cũng tương tự
img src="đường dẫn/ddbl.php"/>
Download
Mã:
mediafire.com/?9wew7k1wwss7u4i
Password
Mã:
vforum.vn