Download Flash Player 11 Free mới nhất 2012 for firefox win 7 xp 32 bit 64 bit | Tai adobe flash player 11 | flash player 11 firefox offline


Adobe® Flash® Player là phần mềm hỗ trợ trình duyêt, khi bạn lướt web có thể xem được các hình ảnh Flash… Flash Player 11 sẽ hiệu quả hơn các phiên bản trước “gấp 10 lần”, hứa hẹn giảm tải gánh nặng cho máy tính khi xử lý các đoạn Flash lúc duyệt web.

Một số tính năng mới:
  • Có tùy chọn con trỏ chuột cho các nhà phát triển
  • Hỗ trợ phát lại chế độ đầy màn hình khi xuất ra nhiều màn hình
  • Hỗ trợ IE 9 mới nhất của MS
  • Công nghệ mới tối ưu hoá phát video (Stage Video), chuyển tải việc xử lý từ CPU sang GPU.
Download Flash Player for Windows
Download Flash Player 11.1 ActiveX:
download
Download the Windows Flash Player 11.1 ActiveX control content debugger (for IE) (EXE, 3.93 MB)

  • Cài online:
aihdownload.adobe.com/bin/install_flashplayer11x32_mssa_aih.exe

Download Flash Player các bản khác.
download
Download the Windows Flash Player 11.1 Plugin content debugger (for Netscape-compatible browsers) (EXE, 3.89MB)
Download the Windows Flash Player 11.1 Projector content debugger (EXE, 8.91MB)
Download the Windows Flash Player 11.1 Projector (EXE, 7.76MB)