Newsvn.vnnewsvn.vn - xin trao đổi textlink với site pr>=3


Web mình chuyên về tin tức , rao vặt và một số mục nữa đang phát triển


Mọi người có thể vào web xem tin tức nóng nhất hàng ngày newsvn.vn và đóng góp ý kiến phát triển web cho mình nhé


Anh em vui lòng liên hệ ttgianghg@gmail.com