Chào các Bro trong BL-4 rum,
Tui là mem mới có vấn đề xin thỉnh giáo...
Tại nhà bây giờ còn lưu các đĩa DVD sưu tập, nay nhà chật, muốn chuyển toàn bộ mớ đĩa DVD này sang file có đuôi dạng .avi, .klv hoặc file nào đó để lưu trên HDD để xem lúc rảnh rỗi.
Chưa có kinh nghiệm về v/đ này, mong các Bro chỉ bảo.
Xin cảm ơn.