kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Xem tuổi kết hôn theo ngày tháng năm sinh vợ chồng

 1. #1
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 2
  Bài gởi
  10.849

  Xem tuổi kết hôn theo ngày tháng năm sinh vợ chồng

  xem tuoi ket hon theo ngay thang nam sinh | Xem tuổi kết hôn theo ngày tháng năm sinh vợ chồng
  Trường hợp 1: Nữ tuổi Tý kết hôn với:
  –Nam tuổi Tý: Hôn nhân tốt đẹp, tình cảm đằm thắm
  –Nam tuổi Sửu: Hôn nhân mĩ mãn, chung sống hòa thuận

  –Nam tuổi Dần: Nếu chịu được tính phiêu lưu, mạo hiểm của tuổi Dần thì có thể sống dài lâu
  –Nam tuổi Mão: Thích chơi bời, it chăm sóc vợ con
  –Nam tuổi Thìn: Hạnh phúc, vợ có thể giúp chồng
  –Nam tuổi Tỵ: Hay khắc khẩu
  –Nam tuổi Ngọ: Thường cãi nhau
  –Nam tuổi Mùi: Dẽ chia ly
  –Nam tuổi Thân: Hôn nhân hạnh phúc
  –Nam tuổi Dậu: Gia đình it khi êm ấm
  –Nam tuổiTuất: Hôn nhân ly tưởng
  –Nam tuổi Hợi: Hôn nhân tốt đẹp

  Trường hợp 2: Nữ tuổi Sửu kết hôn với:
  –Nam tuổi Tý: Hôn nhân tốt đẹp
  –Nam tuổi Sửu: Hôn nhân tốt đẹp, hạnh phúc dài lâu
  –Nam tuổi Dần: Khó chung sống dài lâu
  –Nam tuổi Mão: Chồng phải nhường nhịn vợ
  –Nam tuổi Thìn: Không hạnh phúc, ai cũng muốn làm chủ
  –Nam tuổi Tỵ: Hôn nhân mĩ mãn
  –Nam tuổi Ngọ: Khó lâu bền
  –Nam tuổi Mùi: Không nên se duyên kết tóc
  –Nam tuổi Thân: Hôn nhân tốt đẹp
  –Nam tuổi Dậu: Hôn nhân hạnh phúc
  –Nam tuổi Tuất: Khó có cuộc sống hạnh phúc
  –Nam tuổi Hợi: Không hạnh phúc lắm

  Trường hợp 3: Nữ tuổi Dần kết hôn với:
  –Nam tuổi Tý: Không có kết quả tốt
  –Nam tuổi Sửu: Hôn nhân thiếu hạnh phúc
  –Nam tuổi Dần: Khó hòa hợp
  –Nam tuổi Mão: Hôn nhân mĩ mãn
  –Nam tuổi Thìn: Hạnh phúc, tuy có thăng trầm
  –Nam tuổi Tỵ: Hôn nhân mĩ mãn
  –Nam tuổi Ngọ: Có thể sống hạnh phúc
  –Nam tuổi Mùi: Hôn nhân Không thành, dễ tan vỡ
  –Nam tuổi Thân: Gây đau khổ cho tuổi Dần
  –Nam tuổi Dậu: Khó kết hợp hài hòa
  –Nam tuổi Tuất: Có thể kết hợp song khó bền
  –Nam tuổi Hợi: Hôn nhân tốt đẹp

  Trường hợp 4: Nữ tuổi Mão kết hôn với:
  –Nam tuổi Tý: Không hạnh phúc lắm
  –Nam tuổi Sửu: Có thể cùng chung sống
  –Nam tuổi Dần: Sẽ có mâu thuẩn, song vẫn tốt đẹp
  –Nam tuổi Mão: Hôn nhân mỹ mãn, hạnh phúc
  –Nam tuổi Thìn: Hôn nhân hạnh phúc
  –Nam tuổi Tỵ: Hạnh phúc nếu vợ điều khiển chồng
  –Nam tuổi Ngọ: Hôn nhân tốt đẹp
  –Nam tuổi Mùi: Có thể chung sống
  –Nam tuổi Thân: Hôn nhân khá thuận lợi
  –Nam tuổi Dậu: Khó có hạnh phúc
  –Nam tuổi Tuất: Hôn nhân hạnh phúc
  –Nam tuổi Hợi: Hôn nhân mỹ mãn

  Trường hợp 5: Nữ tuổi Thìn kết hôn với:
  –Nam tuổi Tý: Hôn nhân lý tưởng
  –Nam tuổi Sửu: Gặp nhiều xung đột, khó hòa hợp
  –Nam tuổi Dần: Hôn nhân tốt đẹp
  –Nam tuổi Mão: Bền lâu nếu người vợi biết nhường nhịn
  –Nam tuổi Thìn: Khó tránh khỏi đổ vỡ
  –Nam tuổi Tỵ: Khó hòa hợp lâu dài
  –Nam tuổi Ngọ: Hôn nhân không tốt lắm
  –Nam tuổi Mùi: Không nên kết hợp
  –Nam tuổi Thân: Có thể cùng chung sống
  –Nam tuổi Dậu: Hôn nhân khá tốt đẹp
  –Nam tuổi Tuất: Không nên kết hợp
  –Nam tuổi Hợi: Có thể chung sống lâu dài

  Trường hợp 6: Nữ tuổi Tỵ kết hôn với:
  –Nam tuổi Tý: Khó hòa thuận
  –Nam tuổi Sửu: Có thể kết hợp nếu người vợi biết nhường nhịn
  –Nam tuổi Dần: Khó chung sống bởi không ai nhường ai
  –Nam tuổi Mão: Có thể kết hôn
  –Nam tuổi Thìn: Rất tốt
  –Nam tuổi Tỵ: Hạnh phúc nhưng phải phân rõ quyền hạn
  –Nam tuổi Ngọ: Có thể cùng chung sống
  –Nam tuổi Mùi: Kết cục sẽ là chia ly
  –Nam tuổi Thân: Hôn nhân thuận lợi
  –Nam tuổi Dậu: Có thể cùng chung sống lài lâu
  –Nam tuổi Tuất: Hạnh phúc nếu người vợ đừng nhiều lời
  –Nam tuổi Hợi: Kết hôn được nếu người Nam chịu thiệt

  Trường hợp 7: Nữ tuổi Ngọ kết hôn với:
  –Nam tuổi Tý: Luôn xung khắc, kết cục chia ly
  –Nam tuổi Sửu: Rất khó sống chung
  –Nam tuổi Dần: Hôn nhân lý tưởng
  –Nam tuổi Mão: Khó hòa thuận
  –Nam tuổi Thìn: Khó lâu bền
  –Nam tuổi Tỵ: Khó lâu bền hạnh phúc
  –Nam tuổi Ngọ: Hôn nhân thuận lợi
  –Nam tuổi Mùi: Khó hạnh phúc
  –Nam tuổi Thân: Hôn nhân trục trặc
  –Nam tuổi Dậu: Có hạnh phúc nếu vợ chịu thiệt thòi
  –Nam tuổi Tuất: Hôn nhân tốt đẹp, hạnh phúc dài lâu
  –Nam tuổi Hợi: Kết hợp chỉ gây đau khổ cho nhau

  Trường hợp 8: Nữ tuổi Mùi kết hôn với:
  –Nam tuổi Tý: Thuận lợi, song chồng sẽ không được tự do
  –Nam tuổi Sửu: Xung khắc, khó thuận hòa
  –Nam tuổi Dần: Thường khắc khẩu, khó lâu bền
  –Nam tuổi Mão: Hôn nhân tốt đẹp
  –Nam tuổi Thìn: Có thể kết hợp
  –Nam tuổi Tỵ: Có thể kết hợp
  –Nam tuổi Ngọ: Khá tốt đẹp
  –Nam tuổi Mùi: Có thể hòa hợp
  –Nam tuổi Thân: Có thể hòa hợp
  –Nam tuổi Dậu: Không nên kết hợp
  –Nam tuổi Tuất: không có hạnh phúc
  –Nam tuổi Hợi: Có thể Kết hợp

  Trường hợp 9: Nữ tuổi Thân kết hôn với:
  –Nam tuổi Tý: Hôn nhân tốt đẹp
  –Nam tuổi Sửu: Hôn nhân thuận lợi
  –Nam tuổi Dần: Thường khắc khẩu, khó lâu bền
  –Nam tuổi Mão: Hôn nhân tốt đẹp
  –Nam tuổi Thìn: Có thể kết hợp
  –Nam tuổi Tỵ: Có thể kết hợp
  –Nam tuổi Ngọ: Khá tốt đẹp
  –Nam tuổi Mùi: Có thể hòa hợp
  –Nam tuổi Thân: Có thể hòa hợp
  –Nam tuổi Dậu: Không nên kết hợp
  –Nam tuổi Tuất: không có hạnh phúc
  –Nam tuổi Hợi: Có thể Kết hợp

  Trường hợp 10: Nữ tuổi Dậu kết hôn với:
  –Nam tuổi Tý: Có thể chung sống lài lâu
  –Nam tuổi Sửu: Hôn nhân tốt đẹp
  –Nam tuổi Dần: Không nên kết hợp
  –Nam tuổi Mão: Không nên kết hợp
  –Nam tuổi Thìn: Nên kết hợp
  –Nam tuổi Tỵ: Kết quả tốt đẹp
  –Nam tuổi Ngọ: Khó chung sống dài lâu
  –Nam tuổi Mùi: Không nên kết hợp
  –Nam tuổi Thân: không có hạnh phúc, khó hòa thuận
  –Nam tuổi Dậu: Không nên kết hôn
  –Nam tuổi Tuất: Kết hợp nếu tuổi Dậu chịu thiệt thòi
  –Nam tuổi Hợi: Hôn nhân thuận lợi

  Trường hợp 11: Nữ tuổi Tuất kết hôn với:
  –Nam tuổi Tý: Hôn nhân tốt đẹp
  –Nam tuổi Sửu: Không nên kết hôn
  –Nam tuổi Dần: Có thể hòa hợp
  –Nam tuổi Mão: Có thể hòa hợp
  –Nam tuổi Thìn: Luôn xung khắc, khó có hạnh phúc
  –Nam tuổi Tỵ: Có thể kết hợp
  –Nam tuổi Ngọ: Hôn nhân thuận lợi
  –Nam tuổi Mùi: không có hạnh phúc
  –Nam tuổi Thân: Khó chung sống dài lâu
  –Nam tuổi Dậu: Khó có hạnh phúc
  –Nam tuổi Tuất: Có thể kết hợp tuy không hòa thuận lắm
  –Nam tuổi Hợi: Hôn nhân hạnh phúc

  Trường hợp 12: Nữ tuổi Hợi kết hôn với:
  –Nam tuổi Tý: Hôn nhân thuận lợi
  –Nam tuổi Sửu: Hôn nhân tốt đẹp
  –Nam tuổi Dần: Có thể kết hợp tuy không hạnh phúc lắm
  –Nam tuổi Mão: Hôn nhân hạnh phúc
  –Nam tuổi Thìn: Hôn nhân thuận hòa
  –Nam tuổi Tỵ: Không nên kết hợp
  –Nam tuổi Ngọ: Khó có hạnh phúc lâu bền
  –Nam tuổi Mùi: không nên kết hợp
  –Nam tuổi Thân: Có thể chung sống lâu bền
  –Nam tuổi Dậu: Không nên kết hợp
  –Nam tuổi Tuất: Hôn nhân mỹ mãn, hạnh phúc dài lâu
  –Nam tuổi Hợi: Hôn nhân hạnh phúc

  (St)Thái Ất Tử Vi.
  FacebooK: https://www.facebook.com/vleminh
  Up anh nhanh miễn phí
  Photoshop online
  Đăng ký hoặc đăng nhập để không bị quảng cáo
  Quick reply to this message Trả lời       


 2. #2
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 2
  Bài gởi
  10.849

  Ðề: Xem tuổi kết hôn theo ngày tháng năm sinh vợ chồng

  Trong cuộc sống hiện đại, những tưởng mọi thứ đều có thể giải thích được bằng khoa học và không còn đất cho những điều mê tín dị đoan hay những niềm tin tâm linh. Nhưng thật ra, cứ ngẫm từ sự vật, sự việc của cuộc đời thì quả là có nhiều tự nhiên hay ngẫu nhiên đến khoa học cũng không thể giải thích hoặc giải thích không thấu đáo được. Đối với đa số người Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, đức tin vào tâm linh và thần thánh dường như luôn hiện hữu trong cuộc sống.
  Dẫu sao các cụ ta cũng đã dạy “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Đó đâu phải vô cớ.
  Đối với các bạn trẻ ngày nay, trước khi kết hôn, lập gia đình việc xem tuổi chồng vợ, xem tuổi cưới là điều không thể thiếu vì đa số có một đức tin rằng, vợ chồng có hợp tuổi, hợp mệnh thì làm ăn mới phát đạt, mới gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và tránh được những tai ương trong cuộc sống.
  Về quan điểm cá nhân, tôi không phủ nhận mỗi người có một số mệnh riêng, có người thì gặp may mằn, có người thì bất hạnh trong cuộc sống nhưng suy cho cùng thì sự thành đạt, hạnh phúc phần lớn do chúng ta gây dựng, vun đắp và nuôi dưỡng, vận mệnh nằm trong tay chúng ta, còn cái gọi là “số mệnh” chỉ là rất nhỏ vậy nên đừng bao giờ khi thất bại hay đau khổ lại đi lấy cái “ngẫu nhiên để quy cho tự nhiên”
  Sau đây là một tài liệu tôi sưu tầm được, bạn nào nghiên cứu thấy thích thì mừng. Nếu không, thì cũng đừng bận tâm nhé... Cái này chỉ là giải trí xem để biết không mang ý nghĩa là truyền bá hay cổ súy cho mê tín dị đoan.


  Để xem tuổi vợ chồng hay bạn bè có xung khắc nhau không thường thì thầy bói dựa vào 3 điểm chính sau :

  1.Tuổi gồm có 12 tuổi Tý, Sửu, Dần, v.v....gọi là THẬP NHỊ CHI.

  2. Mệnh gồm có 5 Mệnh :Kim, Hoả,Thuỷ, Mộc, Thổ gọi là NGŨ HÀNH.

  3. Cung mỗi tuổi có 2 cung, gồm có cung chính và cung phụ.
  Cung chính gọi là cung sinh cung phụ gọi là cung phi.
  Cùng tuổi thì nam nữ có cung sinh giống nhau nhưng cung phi khác nhau.

  Hai tuổi khắc nhau vẫn có thể ăn ở với nhau được nếu như cung và Mệnh hoà hợp nhau.

  Ngoài ra người ta còn dựa vào thiên can của chồng và tuổi của vợ để đoán thêm.
  Thiên can là 10 can gồm có Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ ,Canh, Tân, Nhâm, Quý.

  Bây giờ ta xét về tuổi trước.


  Lục Xung : Sáu cặp tuổi xung khắc nhau.
  Tý xung Ngọ ; Sửu xung Mùi; DẦn xung Thân; Mão xung Dậu; Thìn xung Tuất; Tỵ xung Hợi. Xung thì xấu rồi

  Lục Hợp : Sáu cặp tuổi hợp nhau.
  Tý Sửu hợp; Dần Hợi hợp, Mão Tuất hợp, Thìn Dậu hợp, Tỵ Thân hợp, Ngọ Mùi hợp

  Tam Hợp : Cặp ba tuổi hợp nhau.
  Thân Tý Thìn; Dần Ngọ Tuất; Hợi Mão Mùi; Tỵ Dậu Sửu.

  Lục hại : Sáu cặp tuổi hại nhau (không tốt khi ăn ở, buôn bán...với nhau)
  Tý hại Mùi; Sửu hại Ngọ; Dần hại Tỵ; Mão hại Thìn;
  Thân hại Hợi; Dần hại Tuất.


  Nếu tuổi bạn với ai đó không hợp nhau thì cũng đừng lo vì còn xét đến Mệnh của mỗi người (Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ)
  Bạn nhớ nguyên tắc này : Tuổi chồng khắc vợ thì thuận; Vợ khắc chồng thì nghịch (xấu)
  Thí dụ vợ Mệnh Thuỷ lấy chồng Mệnh Hoả thì xấu, nhưng chồng Mệnh Thuỷ lấy vợ Mệnh Hoả thì tốt. Vì Thuỷ khắc Hoả, nhưng Hoả không khắc Thuỷ mà Hoả lại khắc Kim

  Sau đây là ngũ hành tương sinh.(tốt)

  Kim sinh Thuỷ; Thuỷ sinh Mộc; Mộc sinh Hoả; Hoả sinh Thổ; Thổ sinh Kim (tốt)

  Như vậy chồng Mệnh Thuỷ lấy vợ Mệnh Mộc thì tốt; vợ được nhờ vì Thuỷ sinh Mộc. Vợ Mệnh Hoả lấy chồng Mệnh Thổ thì chồng được nhờ vì Hoả sinh Thổ

  Sau đây là ngũ hành tương khắc (xấu)

  Kim khắc Mộc_ Mộc khắc Thổ_ Thổ khắc Thuỷ_ Thuỷ khắc Hoả_ Hoả khắc Kim (xấu)

  Thí dụ vợ Mệnh Kim lấy chồng Mệnh Mộc thì không tốt do Kim khắc Mộc nhưng chồng Mệnh Kim lấy vợ Mệnh Mộc thì tốt vì theo nguyên tắc ở trên là tuổi chồng khắc vợ thì tốt, vợ khắc chồng thì xấu.

  Về cung thì mỗi tuổi có một cung khác nhau. Sau đây tôi kê trước cho các bạn có tuổi Đinh Tỵ (1977) đến Đinh Mão (1987).Nên nhớ cung phi của nam nữ khác nhau còn cung sinh thì giống nhau

  Đinh Tỵ (1977) Mệnh Thổ_ cung sinh : khảm_ cung phi khôn (nam), khảm (nữ)

  Mậu Ngọ (1978) Mệnh Hoả-cung sinh : chấn_ cung phi :tốn (nam),khôn (nữ)

  Kỷ Mùi (1979) Mệnh Hoả_ cung sinh : Tốn_ cung phi: chấn (nam), chấn (nữ)

  Canh Thân (1980) Mệnh Mộc_ cung sinh: Khảm_ cung phi :Khôn (nam), Tốn (nữ)

  Tân Dậu (1981) Mệnh Mộc _cung sinh : Càn_ cung phi : Khảm (nam), Cấn (nữ)

  Nhâm Tuất (1982) Mệnh Thuỷ _cung sinh : Đoài_ cung phi : Ly (nam), Càn (nữ)

  Quý Hợi (1983) Mệnh Thuỷ _cung sinh :Cấn_ cung phi : cấn(nam), đoài (nữ)

  Giáp Tý (1984) Mệnh Kim_ Cung sinh :Chấn _ cung phi :Đoài (nam), Cấn (nữ)

  Ất Sửu (1985) Mệnh Kim_ cung sinh : Tốn_ cung phi : Càn (nam), Ly (nữ)

  Bính Dần (1986) Mệnh Hoả_cung sinh : Khảm_ cung phi :Khôn (nam), khảm (nữ)

  Đinh Mẹo (1987) Mệnh Hoả_ cung sinh: Càn_ cung phi; Tốn (nam), Khôn (nữ)

  Muốn biết hai cung có xung khắc nhau hay không thì các bạn xem cách trình bày sau.

  Còn các bạn nào cùng tuổi thì tất phải hợp nhau rồi. Người ta có câu nói "Vợ chồng cùng tuổi ăn rồi nằm duỗi".

  Về cung là phần rắc rối khó nhớ nhất nên mới đầu không quen ta ghi lại trên một tờ giấy để tiện tra cứu sau này.

  Lại phải nhớ những từ cổ này
  Sinh khí, diên niên (phước đức), Thiên y, phục vì (qui hồn)
  Đó là nhóm từ nói về điều tốt
  Ngũ quỉ, Lục sát (du hồn), hoạ hại (tuyệt thể), tuyệt Mệnh Đó là nhóm từ nói về điều xấu.
  Sau đây là tám cung biến tốt xấu , không cần học thuộc mà khi nào xem thì ta đem ra tra cứu.
  Sẽ cho thí dụ để các bạn hiểu cách xem tuổi cụ thể

  Bây giờ nói về tám cung biến hoá
  Khi tôi viết tắt càn-càn thì hãy hiểu là người thuộc cung càn lấy người thuộc cung càn, hoặc tôi viết cấn- chấn thì hãy hiểu là người có cung cấn lấy người thuộc cung chấn v.v....

  1.càn-đoài : sinh khí, tốt; càn-chấn : ngủ quỉ, xấu; càn-khôn :diên niên, phước đức, tốt.; càn-khảm; lục sát (du hồn), xấu; càn-tốn: hoạ hại (tuyệt thể), xấu; càn-cấn: thiên y, tốt; càn-ly: tuyệt Mệnh, xấu; càn-càn: phục vì (qui hồn), tốt.

  2.khảm-tốn: sinh khí, tốt. khảm-cấn: ngủ quỷ, xấu. khảm-ly: diên niên (phước đức), tốt. khảm_khôn: tuyệt Mệnh,xấu. khảm_khảm phục vì (qui hồn), tốt

  3.cấn-khôn: sinh khí, tốt. cấn-khảm: ngủ quỷ, xấu. cấn-đoài: diên niên (phước đức). cấn-chấn: lục sát (du hồn), xấu. cấn-ly: họa hại (tuyệt thể), xấu. cấn-càn: thiên y, tốt. cấn -tốn: tuyệt Mệnh, xấu. cấn-cấn: phục vì (quy hồn), tốt.

  4.chấn-ly: sinh khí, tốt. chấn-cấn: ngủ quỉ, xấu. chấn-tốn: diên niên (phước đức), tốt. chấn-cấn: lục sát (du hồn), xấu. chấn-khôn: họa hại (tuyệt thể), xấu. chấn-khảm: thiên y, tốt. chấn-đoài: tuyệt Mệnh, xấu. chấn-chấn: phục vì (qui hồn), tốt.

  5.tốn-khảm: sinh khí, tốt. tốn-khôn: ngũ quỉ, xấu. tốn-chấn: diên niên (phước đức). tốn-đoài: lục sát (du hồn). tốn-càn: hoạ hại (tuyệt thể), xấu. tốn-ly: thiên y, tốt. tốn-cấn: tuyệt Mệnh, xấu. tốn-tốn: phục vì (qui hồn), tốt

  6. ly-chấn: sinh khí, tốt. ly-đoài: ngũ quỉ, xấu. ly-khãm: diên niên (phước đức), tốt. ly-khôn:lục sát (du hồn), xấu. ly-cấn : hoạ hại (tuyệt thể),xấu. ly-tốn: Thiên y, tốt. ly-càn: tuyệt Mệnh, xấu. ly-ly: phục vì (qui hồn), tốt.

  7. khôn-cấn: sinh khí, tốt. khôn-tốn: ngủ quỉ,xấu. khôn-càn: diên niên (phước đức), tốt. khôn-ly: lục sát (du hồn), xấu. khôn-chấn: hoạ hại (tuyệt thể), xấu. khôn-đoài: thiên y, tốt. khôn-khảm: tuyệt Mệnh, xấu. khôn-khôn: phục vì (qui hồn), tốt.


  8. đoài-càn: sinh khí, tốt. đoài-ly: ngũ quỹ, xấu. đoài-cấn, diên niên (phước đức), tốt. đoài-tốn; lục sát (du hồn), xấu. đoài-khảm: hoạ hại (tuyệt thể), xấu. đoài-khôn: thiên y, tốt. đoài-chấn: tuyệt Mệnh, xấu. đoài-đoài: phục vì (qui hồn), tốt.

  Bây giờ xin nói lại về giờ âm lịch cho chính xác.
  (theo tháng âm lịch)

  Tháng 2 và tháng 8: từ 3giờ 40 đến 5 giờ 40 là giờ Dần.
  Tháng 3 và tháng 7: từ 3g50 đến5g50 là giờ Dần
  Tháng4 và tháng 6: từ 4g đến 6g là giờ Dần
  Tháng5 : từ 4g10 đến 6g10 là giờ Dần
  Tháng 10 và tháng chạp: Từ 3g20 đến 5g20 là giờ Dần
  Tháng 11: từ 3g10 đến 5g10 là giờ Dần

  Biết được giờ Dần ở đâu rồi thì các bạn tính lên là biết giờ khác. Ví dụ vào tháng 7 âm lịch từ 3g50 đến 5g50 là giờ Dần thì giờ Mão phải là từ 5g50 đến 7g50. Cứ thế tính được giờ Thìn, Tỵ.....


  Bây giờ tôi cho thí dụ cách xem như thế này
  Thí dụ nữ tuổi Nhâm tuất (1982) lấy nam Mậu Ngọ (1978) thì tốt hay xấu.
  Xem bảng cung Mệnh tôi ghi từ 1977 đến 2007 ở trên thì thấy.

  1.Xét về tuổi: Hai tuổi này thuộc về nhóm Tam Hợp, như đã nói ở trên, nên xét về tuổi thì hợp nhau.

  2.Xét về Mệnh: Mậu ngọ có Mệnh Hoả, trong khi đó Nhâm Tuất này có Mệnh Thuỷ. Xem phần ngũ hành thì thấy Thuỷ khắc Hoả tức là tuổi vợ khắc tuổi chồng, vậy thì xấu không hợp.

  3.Xét về cung: Mậu Ngọ có cung Chấn là cung sinh (cung chính) còn Nhâm Tuất này có cung sinh là Đoài. Xem phần Tám cung biến thì thấy chấn-đoài là bị tuyệt Mệnh, quá xấu không được
  Lại xét về cung phi để vớt vát xem có đỡ xấu không thì thấy Mậu Ngọ về nam thì cung phi là Tốn, Nhâm Tuất cung phi của nữ là Càn mà ở phần Tám cung biến thì tốn-càn bị hoạ hại, tuyệt thể

  Như vậy trong 3 yếu tố chỉ có hợp về tuổi còn cung, và Mệnh thì quá xung khắc, quá xấu. Kết luận có thể xẻ đàn tan nghé.

  Hai tuổi này còn có thể kiểm chứng lại bằng phép toán số của Cao Ly (Hàn Quốc, Triều Tiên ngày nay). Tôi sẽ trình bày sau phần này, đây là một cách xem dựa vào thiên can và thập nhị chi của người Hàn Quốc xưa.

  Sau đây tôi đưa 1 thí dụ khác lạc quan hơn thí dụ trước
  Bây giờ giả sử nữ Kỷ Mùi (1979) lấy nam tuổi Mậu Ngọ (1978) thì tốt hay xấu.
  Ta thấy:
  Mậu ngọ (1978) Mệnh Hoả, cung sinh Chấn, cung phi Tốn (nam)
  Kỷ Mùi (1979) Mệnh Hoả, cung sinh Tốn, cung phi Chấn (nữ)
  a) Xét về tuổi hai tuổi hợp nhau vì cùng thuộc Lục Hợp, đã nói ở trên
  b) Xét về Mệnh hai tuổi cùng Mệnh Hoả nên hợp nhau, khỏi bàn.
  c) Xét về cung sinh thì xem tám cung biến ta thấy Chấn-tốn được diên niên (phước đức) như vậy là rất tốt
  Thật ra chỉ cần hai cái tốt thì chắc hai tuổi lấy nhau là tốt rồi không cần xem cái ba
  Tóm lại hai tuổi này lấy nhau rất tốt, đến đầu bạc răng long. Tại sao tôi quả quyết như vậy, bởi tôi còn dựa vào phép toán của Hàn Quốc nữa, sẽ nói sau

  Sau đây là BÀI TOÁN CAO LY.
  Xem cái này phải kết hợp thêm cung, Mệnh, tuổi.

  *Nam GIÁP-KỶ lấy vợ tuổi
  Tý Ngọ được tam Hiển Vinh
  Sửu Mùi bị nhì Bần Tiện
  Dần Thân được nhất Phú Quý
  Mão Dậu được bị ngũ Ly Biệt
  Thìn Tuất được tứ Đạt Đạo
  Tỵ Hợi được tam Hiển Vinh

  *Nam tuổi ẤT CANH lấy vợ tuổi
  Tý Ngọ bị nhì Bần Tiện
  Sửu Mùi được nhất Phú Quý
  Dần Thân bị ngũ Ly Biệt
  Mão Dậu được tứ Đạt Đạo
  Thìn Tuất được tam Hiển Vinh
  TỴ Hợi bị Nhì Bần Tiện

  *Nam tuổi BÍNH TÂN lấy vợ tuổi
  Tý Ngọ được nhất Phú Quý
  Sửu Mùi bị ngũ Ly Biệt
  Dần Thân được tứ Đạt Đạo
  Mão Dậu được tam Hiển Vinh
  Thìn Tuất bị nhì Bần Tiện
  Tỵ Hợi được nhất Phú Quý

  *Nam tuổi ĐINH NHÂM lấy vợ tuổi
  Tý Ngọ bị ngũ Ly Biệt
  Sửu Mùi được tứ Đạt Đạo
  Dần Thân được tam Hiển Vinh
  Mão Dậu bị nhì Bần Tiện
  Thìn Tuất được nhất Phú Quý
  Tỵ Hợi bị ngũ Ly Biệt

  *Nam tuổi MẬU QUÝ lấy vợ tuổi
  Tý Ngọ được tứ Đạt Đạo
  Sửu Mùi được tam Hiển Vinh
  Dần Thân bị nhì Bần Tiện
  Mão Dậu được nhất Phú Quý
  Thìn Tuất bị ngũ Ly Biệt
  Tỵ Hợi được tứ Đạt Đạo

  Thí dụ: Nam tuổi Giáp Dần lấy vợ tuổi Thìn hay Tuất thì được Đạt Đạo (gia đạo an vui)

  Bần Tiện là nghèo khổ, bần hàn. Đây là nghĩa tương đối có ý nói không khá được sau này ( có thể 15 hay 20 năm sau mới ứng). Bởi con nhà đại gia lấy con nhà đại gia thì dù có bị Bần Tiện cũng là đại gia, nhưng về sau thì kém lần không được như cũ , có thể suy)

  ĐÀN ÔNG LẤY VỢ NĂM NÀO THÌ ĐƯỢC ?
  Câu trả lời sau đây.
  Đàn ông tuổi Tý lấy vợ kỵ năm Mùi. ( năm Mùi không nên lấy)

  .............Sửu .............Thân.
  .............Dần..............Dậu
  .............Mão..............Tuất
  .............Thìn.............Hợi
  .............Tỵ...............Tý
  .............Ngọ..............Sửu
  .............Mùi..............Dần
  .............Thân.............Mão
  .............Dậu..............Thìn
  .............Tuất.............Tỵ
  .............Hợi..............Ngọ


  ĐÀN BÀ LẤY CHỒNG NĂM NÀO THÌ ĐƯỢC ?
  Đàn bà tuổi Tý kỵ năm Mão. (không nên đám cưói năm Mão)


  .................Sửu ..........Dần.
  .................Dần...........Sửu.
  .................Mão...........Tý.
  .................Thìn..........Hợi.
  .................Tỵ............Tuất
  .................Ngọ...........Dậu.
  .................Mùi...........Thân.
  .................Thân..........Mùi.
  .................Dậu...........Ngọ.
  .................Tuất..........Tỵ.
  .................Hợi...........Thìn.  Thí dụ:
  Nam tuổi Tý lấy vợ thì năm nào cũng được nhưng tránh làm đám cưới vào năm Mùi đi. Hay nữ lấy chồng, nếu cô ấy là tuổi Thìn chẳng hạn, thì tránh làm đám cưới vào năm Hợi.

  P/S: Bà con lưu ý, đây chỉ là 1 trong số những điểm tham khảo mà tôi sưu tầm đc. Nhưng nghiệm cũng đúng với một số người nên tôi thấy có thể tin đc phần nào. Mọi người xem xong ai thấy đúng sai thì góp ý nhé.


  Ví dụ khác:
  Nam tuổi Quý Hợi (1983) kết hôn với nữ tuổi Đinh Mão (1987) thì tốt hay xấu:
  1. Thứ nhất xét về Tuổi:
  Ta thấy Quý Hợi và Đinh Mão thì tuổi Hợi và tuổi Mão thuộc Tam Hợp (cặp 3 tuổi hợp nhau: Hợi-Mão-Mùi)
  Kết luận: Về tuổi là Tam hợp: Tốt
  2. Thứ hai: Xét về Mệnh:
  - Nguyên tắc: Tuổi Chồng khắc vợ thì thuận (tốt); vợ khắc Chồng thì nghịch (xấu): Ví dụ: Vợ Mệnh Thủy lấy chồng Mệnh Hỏa thì xấu nhưng chồng Mệnh Thủy lấy vợ Mệnh Hỏa thì tốt. Vì Thủy khắc Hỏa, nhưng Hỏa không khắc Thủy mà Hỏa lại khắc Kim.
  - Về trường hợp trên: Nam Quý Hợi (1983) là Mệnh Thủy; Nữ Đinh Mão (1987) là Mệnh Hỏa.
  - Kết luận: Theo nguyên tắc trên thì xét về Mệnh của cặp tuổi trên là thuận (tốt).
  3. Thứ ba: Xét về Cung:
  Nam Quý Hợi (1983): Cung Sinh: Cấn; Cung phi: Cấn
  Nữ Đinh Mão (1987): Cung Sinh: Càn; Cung phi: Khôn
  Căn cứ theo tám cung biến hóa thì:
  - Về cung sinh kết hợp với nhau là: Cấn – Càn: Thiên Y (tốt)
  - Về cung phi kết hợp với nhau là: Cấn – Khôn: Sinh Khí (tốt)
  Ngoài ra: Hai tuổi này còn có thể kiểm chứng lại bằng phép toàn số của Cao Ly (Hàn Quốc, Triều Tiên ngày nay), đây là cách xem dựa vào thiên can và thập nhị chi của người Hàn Quốc xưa thì nam tuổi Mậu, Quý lấy vợ tuổi Mão, Dậu được nhất Phú Quý.
  Vậy đàn ông tuổi quý hợi lấy vợ năm nào thì được: Câu trả lời là: Đàn ông tuổi Hợi lấy vợ kỵ năm Ngọ (2002) còn đàn bà tuổi Mão lấy chồng kỵ năm Tý (2008)

 3. Đã cảm ơn Lê Minh:


 4. #3
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 91899
  Giới tính: Nam
  Bài gởi
  17

  Ðề: Xem tuổi kết hôn theo ngày tháng năm sinh vợ chồng

  bài viết này hay lắm. cám ơn bạn nhiều nha

 5. #4
  Ðến Từ
  Thành phố Bạc Liêu
  Thành Viên Thứ: 33680
  Giới tính: Nam
  Bài gởi
  349

  Ðề: Xem tuổi kết hôn theo ngày tháng năm sinh vợ chồng

  nhức cả cái đầu, tui k tin mấy cái này lắm, kiếng cử cho cố vào rồi k đc như ý mún lại đổ lỗi, hôn nhân hp hay không là do ứng xử của cả 2, cho dù có hợp tuổi mà k nhường nhinnj thì chia tay cũng là điều tất nhiên
Nhãn