10 cách tạo mật khẩu ngẫu nhiên từ dòng lệnh

Một trong những điều tuyệt vời về Linux là bạn có thể làm điều tương tự của hàng trăm cách-thậm chí một cái gì đó khác nhau như đơn giản là tạo ra một mật khẩu ngẫu nhiên có thể được thực hiện với hàng chục các lệnh khác nhau. Dưới đây là 10 cách bạn có thể làm điều đó.Chúng tôi thu thập tất cả các lệnh từ Command-Line Fu và thử nghiệm chúng trên máy tính Linux của mình để đảm bảo rằng chúng có thể làm việc. Bạn có thể sử dụng ít nhất một trong số này trong Windows với phần mềm Cygwin được cài đặt.

Tạo mật khẩu ngẫu nhiên

Đối với bất kỳ của các lệnh này mật khẩu sẽ được tạo ra một cách ngẫu nhiên, bạn có thể thay đổi chúng để tạo ra một chiều dài mật khẩu khác nhau hoặc bạn chỉ có thể sử dụng các ký tự đầu tiên x của mật khẩu được tạo ra nếu bạn không muốn một mật khẩu dài. Hy vọng rằng bạn đang sử dụng chương trình quản lý mật khẩu như LastPass, do đó bạn không cần phải ghi nhớ chúng.

Phương pháp này sử dụng để thuật toán SHA mã hóa ngày, chạy qua base 64 và sau đó kết quả lấy ra 32 số đầu.

date +%s | sha256sum | base64 | head -c 32 ; echo

Phương pháp này sử dụng tính năng có sẵn trong /dev/urandom và lọc ra ký tự duy nhất mà bạn thường sử dụng trong mật khẩu. Sau đó, kết quả đầu ra là 32.

< /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c${1:-32};echo;

Một trong những chức năng này sử dụng rand của openssl, mà có thể không được cài đặt trên hệ thống của bạn. Điều tốt là chúng ta cũng có thể có rất nhiều ví dụ khác, phải không?

openssl rand -base64 32

Một trong những phần này cũng giống như những urandom khác, nhưng nó chỉ làm công việc ngược lại. Bash là rất mạnh mẽ!

tr -cd '[:alnum:]' < /dev/urandom | fold -w30 | head -n1

Dưới đây là một ví dụ khác cho bộ lọc bằng cách sử dụng chuỗi lệnh, mà đầu ra của chuỗi có thể in từ một tập tin, mà trong trường hợp này là tính năng urandom.

strings /dev/urandom | grep -o '[[:alnum:]]' | head -n 30 | tr -d '\n'; echo

Dưới đây là một phiên bản đơn giản của một urandom.

< /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c6

Điều này để quản lý sử dụng lệnh dd rất hữu ích.

dd if=/dev/urandom bs=1 count=32 2>/dev/null | base64 -w 0 | rev | cut -b 2- | rev

Bạn thậm chí có thể tạo ra một mật khẩu bên trái ngẫu nhiên, mà nó sẽ cho phép bạn nhập mật khẩu của bạn bằng một tay.Nếu bạn đang được sử dụng tất cả thời gian, đây có thể là một ý tưởng tốt hơn để đặt nó vào một hàm. Trong trường hợp này, một khi bạn chạy lệnh một lần, bạn sẽ có thể sử dụng randpw bất cứ lúc nào bạn muốn tạo ra một mật khẩu ngẫu nhiên. Có thể bạn sẽ muốn đặt file này vào ~ / bashrc của bạn..

randpw(){ < /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c${1:-16};echo;}

Bạn có thể sử dụng cùng một cú pháp để làm cho bất kỳ một chức năng chỉ cần thay thế tất cả mọi thứ bên trong dấu {}

Và đây là cách dễ nhất để tạo ra một mật khẩu từ dòng lệnh làm việc trong Linux, Windows với Cygwin và có lẽ với cả Mac OS X. Tôi chắc chắn rằng một số người sẽ phàn nàn rằng nó không phải là ngẫu nhiên như một số các tùy chọn khác, nhưng thực sự đó là ngẫu nhiên đủ nếu bạn có được sử dụng toàn bộ.

date | md5sum

Vâng thậm chí điều đó đủ dễ dàng để nhớ.

Nguồn: ITNew