kết quả từ 1 tới 1 trên 1
 1. #1
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 2
  Bài gởi
  10.974

  130 Mẫu hợp đồng mới nhất

  130 Mẫu hợp đồng mới nhất | nhung mau hop dong moi nhat
  Các bạn sử dụng font Vni-Time nếu bị lỗi:

  133 MẪU HỢP ĐỒNG MỚI NHẤT 3
  MỤC A. CÁC MẪU HỢP ĐỒNG TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ, KINH DOANH, THƯƠNG MẠI 4
  1. MẪU HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI NHÀ Ở 4
  2. MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở 8
  3. MẪU HỢP ĐỒNG TẶNG CHO NHÀ 11
  4. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ Ở 13
  5. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN MỘT PHẦN NGÔI NHÀ 17
  6. MẪU HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở 21
  7. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 24
  8. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ 26
  9. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI 29
  10. MẪU HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ DÀNH CHO CÁ NHÂN TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI THUÊ NHÀ Ở 32
  11. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở 35
  12. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI 38
  13. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 41
  14. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ 45
  15. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở 49
  16. MẪU GIẤY ỦY QUYỀN (ĐỂ NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở) 52
  17. MẪU TỜ KHAI GÓP VỐN BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 53
  18. MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN 56
  19. MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 61
  20. MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 66
  21. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 71
  22. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ 76
  23. MẪU HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 81
  24. MẪU HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 86
  25. MẪU HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 90
  26. MẪU HỢP ĐỒNG TẶNG CHO CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ 95
  27. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 100
  28. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 106
  29. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 111
  30. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ 117
  31. MẪU HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 123
  32. MẪU HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 129
  33. MẪU HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 134
  34. MẪU HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ 140
  35. MẪU HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 145
  36. MẪU HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 150
  37. MẪU HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 154
  38. MẪU HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ 159
  39. MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN 164
  40. MẪU DI CHÚC 168
  41. MẪU VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ 169
  42. MẪU VĂN BẢN NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ 171
  43. MẪU VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ 173
  44. MẪU HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ NÔNG SẢN HÀNG HÓA 175
  45. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA 179
  46. MẪU HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI 183
  47. MẪU HỢP ĐỒNG ỦY THÁC XUẤT KHẨU 185
  48. MẪU HỢP ĐỒNG ỦY THÁC NHẬP KHẨU 189
  49. MẪU HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ 193
  50. MẪU HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA 197
  51. MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI 204
  52. MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM 207
  53. MẪU HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA Ô TÔ (TÀU THỦY, MÁY) 210
  54. MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ DỊCH VỤ CHO THUÊ TÀI SẢN HOẶC TƯ LIỆU SẢN XUẤT 214
  55. MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 218
  56. MẪU HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỚI 222
  57. MẪU HỢP ĐỒNG LẮP RÁP THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT 225
  58. MẪU HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HÀNG TRONG NƯỚC 228
  59. MẪU HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ HÀNG HÓA 231
  60. MẪU HỢP ĐỒNG CHO VAY 233
  61. MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM (TRONG LĨNH VỰC BIỂU DIỄN) 236
  62. MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM (TRONG LĨNH VỰC XUẤT BẢN) 238
  63. MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM (TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT BĂNG ÂM THANH, ĐĨA ÂM THANH, BĂNG HÌNH, ĐĨA HÌNH, PHIM VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH) 241
  64. MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM (ĐỐI VỚI TÁC PHẨM TẠO HÌNH, MỸ THUẬT ỨNG DỤNG, TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH) 244
  65. MẪU HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN 247
  66. MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 250
  67. MẪU HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH 256
  68. MẪU HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT CỦA CÁC CƠ SỞ VĂN HÓA GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 260
  69. MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MUA THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH 263
  70. MẪU HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO 268
  71. MẪU THỎA THUẬN NHẬP TÀI SẢN RIÊNG VÀO TÀI SẢN CHUNG 271
  72. MẪU THỎA THUẬN CHIA TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN 273
  73. MẪU GIẤY THỎA THUẬN VỀ VIỆC BỒI THƯỜNG ĐỂ LẬP HỒ SƠ SỬ DỤNG ĐẤT 275
  74. MẪU HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH VAY VỐN NƯỚC NGOÀI 276
  75. MẪU HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH KIÊM BẢO ĐẢM BẰNG TÀI SẢN 281
  76. MẪU HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH HẠN MỨC 287
  77. MẪU HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH BẰNG TÀI SẢN CỦA BÊN THỨ BA 294
  78. MẪU HỢP ĐỒNG BẢO ĐẢM BẰNG TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY 300
  79. MẪU HỢP ĐỒNG BÁN VÀ MUA LẠI GIẤY TỜ CÓ GIÁ 304
  80. MẪU HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIỮA THÀNH VIÊN LƯU KÝ LÀ NGÂN HÀNG VÀ KHÁCH HÀNG 306
  81. MẪU HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP, CẦM CỐ 310
  82. MẪU ĐƠN XIN MUA LẠI TÀI SẢN ĐẤU GIÁ 315
  83. MẪU BIÊN BẢN NHẬN HỒ SƠ ĐẤU GIÁ 316
  84. MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 317
  85. MẪU BẢNG LIỆT KÊ CHI TIẾT BẤT ĐỘNG SẢN BÁN ĐẤU GIÁ 319
  86. MẪU VĂN BẢN BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 320
  87. MẪU BIÊN BẢN BÁN ĐẤU GIÁ THÀNH 322
  88. MẪU BIÊN BẢN ĐẤU GIÁ KHÔNG THÀNH 324
  89. MẪU HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI 325
  90. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT 330
  91. MẪU ĐƠN DỰ THẦU 335
  92. MẪU BIỂU GIÁ CHÀO CHO HÀNG HÓA SẢN XUẤT, GIA CÔNG TRONG NƯỚC 336
  93. MẪU BIỂU GIÁ CHÀO CHO HÀNG HÓA SẢN XUẤT, GIA CÔNG NGOÀI NƯỚC 337
  94. MẪU BIỂU GIÁ CHÀO CHO HÀNG HÓA SẢN XUẤT, GIA CÔNG NGOÀI NƯỚC ĐÃ NHẬP KHẨU VÀ ĐANG ĐƯỢC CHÀO BÁN TẠI VIỆT NAM 338
  95. MẪU BÁO CÁO DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ ĐÃ THỰC HIỆN 339
  96. MẪU BÁO CÁO DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ ĐANG THỰC HIỆN 340
  97. MẪU BÁO CÁO VỀ KINH NGHIỆM VÀ NĂNG LỰC CỦA NHÀ THẦU TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH CHÍNH 341
  98. MẪU BÁO CÁO VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU 342
  99. MẪU BẢO LÃNH DỰ THẦU 343
  100. MẪU GIẤY PHÉP BÁN HÀNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT 344
  101. MẪU HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA 345
  102. MẪU PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA THEO HỢP ĐỒNG 348
  103. MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 349
  104. MẪU BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG 350
  105. MẪU THÔNG BÁO MỜI THẦU 351
  MỤC B. MẪU HỢP ĐỒNG VAY, TÍN DỤNG 352
  106. MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG 352
  107. MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TRUNG, DÀI HẠN 355
  108. MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN 359
  109. MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH VÀ ĐỀ NGHỊ DUYỆT CHO KHÁCH HÀNG VAY VỐN 362
  110. MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN 367
  111. MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC, LÃI 371
  112. MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA SAU KHI CHO VAY 373
  113. MẪU BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN BẢO ĐẢM 374
  114. MẪU THÔNG BÁO CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 01 375
  115. MẪU THÔNG BÁO CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 02 376
  116. MẪU THÔNG BÁO CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 03 377
  117. MẪU BẢNG KÊ GIẤY TỜ CÓ GIÁ ĐỀ NGHỊ CẦM CỐ ĐỂ VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 378
  118. MẪU BẢNG KÊ GIẤY TỜ CÓ GIÁ ĐƯỢC CHẤP NHẬN CẦM CỐ ĐỂ VAY VỐN TAI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 379
  MỤC C. CÁC MẪU HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 380
  119. MẪU HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VỀ TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG; TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH; TƯ VẤN KHẢO SÁT XÂY DỰNG; TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG; TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH; TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 380
  120. MẪU HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 387
  121. MẪU HỢP ĐỒNG TỔNG THẦU EPC 394
  122. MẪU ĐIỀU KIỆN CHUNG VÀ ĐIỀU KIỆN RIÊNG (KÈM THEO MẪU HỢP ĐỒNG TỔNG THẦU EPC) 397
  MỤC D. CÁC MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 402
  123. MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 402
  124. MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 405
  125. MẪU THÔNG BÁO CHUYỂN TRẢ TRỢ CẤP THÔI VIỆC 406
  126. MẪU HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG 407
  127. MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG TRONG TRANG TRẠI 410
  128. MẪU THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ 414
  129. MẪU THỎA THUẬN TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 415
  130. MẪU THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 416
  131. MẪU QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 418
  132. MẪU HỢP ĐỒNG ĐI LÀM VIỆC TẠI NƯỚC................ 419
  133. MẪU HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG CHO LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI 423


  Download:
  download
  http://file.vforum.vn/download/133-mau-hop-dong.rar
  Password: www.vforum.vn
  Thay đổi nội dung bởi: Lê Minh, 02-03-2013 lúc 11:29 AM
  FacebooK: https://www.facebook.com/vleminh
  Up anh nhanh miễn phí
  Photoshop online
  Đăng ký hoặc đăng nhập để không bị quảng cáo
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. Đã cảm ơn Lê Minh: