130 Mẫu hợp đồng mới nhất | nhung mau hop dong moi nhat
Các bạn sử dụng font Vni-Time nếu bị lỗi:

133 MẪU HỢP ĐỒNG MỚI NHẤT 3
MỤC A. CÁC MẪU HỢP ĐỒNG TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ, KINH DOANH, THƯƠNG MẠI 4
1. MẪU HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI NHÀ Ở 4
2. MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở 8
3. MẪU HỢP ĐỒNG TẶNG CHO NHÀ 11
4. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ Ở 13
5. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN MỘT PHẦN NGÔI NHÀ 17
6. MẪU HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở 21
7. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 24
8. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ 26
9. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI 29
10. MẪU HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ DÀNH CHO CÁ NHÂN TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI THUÊ NHÀ Ở 32
11. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở 35
12. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI 38
13. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 41
14. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ 45
15. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở 49
16. MẪU GIẤY ỦY QUYỀN (ĐỂ NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở) 52
17. MẪU TỜ KHAI GÓP VỐN BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 53
18. MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN 56
19. MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 61
20. MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 66
21. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 71
22. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ 76
23. MẪU HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 81
24. MẪU HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 86
25. MẪU HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 90
26. MẪU HỢP ĐỒNG TẶNG CHO CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ 95
27. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 100
28. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 106
29. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 111
30. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ 117
31. MẪU HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 123
32. MẪU HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 129
33. MẪU HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 134
34. MẪU HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ 140
35. MẪU HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 145
36. MẪU HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 150
37. MẪU HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 154
38. MẪU HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ 159
39. MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN 164
40. MẪU DI CHÚC 168
41. MẪU VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ 169
42. MẪU VĂN BẢN NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ 171
43. MẪU VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ 173
44. MẪU HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ NÔNG SẢN HÀNG HÓA 175
45. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA 179
46. MẪU HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI 183
47. MẪU HỢP ĐỒNG ỦY THÁC XUẤT KHẨU 185
48. MẪU HỢP ĐỒNG ỦY THÁC NHẬP KHẨU 189
49. MẪU HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ 193
50. MẪU HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA 197
51. MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI 204
52. MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM 207
53. MẪU HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA Ô TÔ (TÀU THỦY, MÁY) 210
54. MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ DỊCH VỤ CHO THUÊ TÀI SẢN HOẶC TƯ LIỆU SẢN XUẤT 214
55. MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 218
56. MẪU HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỚI 222
57. MẪU HỢP ĐỒNG LẮP RÁP THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT 225
58. MẪU HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HÀNG TRONG NƯỚC 228
59. MẪU HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ HÀNG HÓA 231
60. MẪU HỢP ĐỒNG CHO VAY 233
61. MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM (TRONG LĨNH VỰC BIỂU DIỄN) 236
62. MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM (TRONG LĨNH VỰC XUẤT BẢN) 238
63. MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM (TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT BĂNG ÂM THANH, ĐĨA ÂM THANH, BĂNG HÌNH, ĐĨA HÌNH, PHIM VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH) 241
64. MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM (ĐỐI VỚI TÁC PHẨM TẠO HÌNH, MỸ THUẬT ỨNG DỤNG, TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH) 244
65. MẪU HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN 247
66. MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 250
67. MẪU HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH 256
68. MẪU HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT CỦA CÁC CƠ SỞ VĂN HÓA GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 260
69. MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MUA THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH 263
70. MẪU HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO 268
71. MẪU THỎA THUẬN NHẬP TÀI SẢN RIÊNG VÀO TÀI SẢN CHUNG 271
72. MẪU THỎA THUẬN CHIA TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN 273
73. MẪU GIẤY THỎA THUẬN VỀ VIỆC BỒI THƯỜNG ĐỂ LẬP HỒ SƠ SỬ DỤNG ĐẤT 275
74. MẪU HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH VAY VỐN NƯỚC NGOÀI 276
75. MẪU HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH KIÊM BẢO ĐẢM BẰNG TÀI SẢN 281
76. MẪU HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH HẠN MỨC 287
77. MẪU HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH BẰNG TÀI SẢN CỦA BÊN THỨ BA 294
78. MẪU HỢP ĐỒNG BẢO ĐẢM BẰNG TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY 300
79. MẪU HỢP ĐỒNG BÁN VÀ MUA LẠI GIẤY TỜ CÓ GIÁ 304
80. MẪU HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIỮA THÀNH VIÊN LƯU KÝ LÀ NGÂN HÀNG VÀ KHÁCH HÀNG 306
81. MẪU HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP, CẦM CỐ 310
82. MẪU ĐƠN XIN MUA LẠI TÀI SẢN ĐẤU GIÁ 315
83. MẪU BIÊN BẢN NHẬN HỒ SƠ ĐẤU GIÁ 316
84. MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 317
85. MẪU BẢNG LIỆT KÊ CHI TIẾT BẤT ĐỘNG SẢN BÁN ĐẤU GIÁ 319
86. MẪU VĂN BẢN BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 320
87. MẪU BIÊN BẢN BÁN ĐẤU GIÁ THÀNH 322
88. MẪU BIÊN BẢN ĐẤU GIÁ KHÔNG THÀNH 324
89. MẪU HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI 325
90. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT 330
91. MẪU ĐƠN DỰ THẦU 335
92. MẪU BIỂU GIÁ CHÀO CHO HÀNG HÓA SẢN XUẤT, GIA CÔNG TRONG NƯỚC 336
93. MẪU BIỂU GIÁ CHÀO CHO HÀNG HÓA SẢN XUẤT, GIA CÔNG NGOÀI NƯỚC 337
94. MẪU BIỂU GIÁ CHÀO CHO HÀNG HÓA SẢN XUẤT, GIA CÔNG NGOÀI NƯỚC ĐÃ NHẬP KHẨU VÀ ĐANG ĐƯỢC CHÀO BÁN TẠI VIỆT NAM 338
95. MẪU BÁO CÁO DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ ĐÃ THỰC HIỆN 339
96. MẪU BÁO CÁO DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ ĐANG THỰC HIỆN 340
97. MẪU BÁO CÁO VỀ KINH NGHIỆM VÀ NĂNG LỰC CỦA NHÀ THẦU TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH CHÍNH 341
98. MẪU BÁO CÁO VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU 342
99. MẪU BẢO LÃNH DỰ THẦU 343
100. MẪU GIẤY PHÉP BÁN HÀNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT 344
101. MẪU HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA 345
102. MẪU PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA THEO HỢP ĐỒNG 348
103. MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 349
104. MẪU BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG 350
105. MẪU THÔNG BÁO MỜI THẦU 351
MỤC B. MẪU HỢP ĐỒNG VAY, TÍN DỤNG 352
106. MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG 352
107. MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TRUNG, DÀI HẠN 355
108. MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN 359
109. MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH VÀ ĐỀ NGHỊ DUYỆT CHO KHÁCH HÀNG VAY VỐN 362
110. MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN 367
111. MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC, LÃI 371
112. MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA SAU KHI CHO VAY 373
113. MẪU BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN BẢO ĐẢM 374
114. MẪU THÔNG BÁO CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 01 375
115. MẪU THÔNG BÁO CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 02 376
116. MẪU THÔNG BÁO CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 03 377
117. MẪU BẢNG KÊ GIẤY TỜ CÓ GIÁ ĐỀ NGHỊ CẦM CỐ ĐỂ VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 378
118. MẪU BẢNG KÊ GIẤY TỜ CÓ GIÁ ĐƯỢC CHẤP NHẬN CẦM CỐ ĐỂ VAY VỐN TAI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 379
MỤC C. CÁC MẪU HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 380
119. MẪU HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VỀ TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG; TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH; TƯ VẤN KHẢO SÁT XÂY DỰNG; TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG; TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH; TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 380
120. MẪU HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 387
121. MẪU HỢP ĐỒNG TỔNG THẦU EPC 394
122. MẪU ĐIỀU KIỆN CHUNG VÀ ĐIỀU KIỆN RIÊNG (KÈM THEO MẪU HỢP ĐỒNG TỔNG THẦU EPC) 397
MỤC D. CÁC MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 402
123. MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 402
124. MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 405
125. MẪU THÔNG BÁO CHUYỂN TRẢ TRỢ CẤP THÔI VIỆC 406
126. MẪU HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG 407
127. MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG TRONG TRANG TRẠI 410
128. MẪU THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ 414
129. MẪU THỎA THUẬN TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 415
130. MẪU THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 416
131. MẪU QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 418
132. MẪU HỢP ĐỒNG ĐI LÀM VIỆC TẠI NƯỚC................ 419
133. MẪU HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG CHO LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI 423


Download:
download
http://file.vforum.vn/download/133-mau-hop-dong.rar
Password: www.vforum.vn