Đây là các game cũ nhưng vẫn hay
Dynomite

Feeding frenzy 2

Heavy Weapon

Insaniquarium

Rocket Mania

Các bạn có thể download tại đây
Download game mini Popcap offline hay cho máy cấu hình yếu


Sau khi cài game xong, mở file cra ck lên, dẫn link tới game vừa cài (tuỳ vào các bạn cài ở đâu) là xong