Các mem boy nào đam mê cờ tướng thì rủ nhau off một buổi giao lưu đi!