* Dưới đây là 1 số hướng dẫn sửa lỗi khi gặp 1 số vấn đề trong CF.! Các bạn vào thì đừng Spam lung tung nha, không Topic lại loãng.! Cảm thấy hay thì thank mình 1 cái.

1.Cách khắc phục Lỗi W[2007] L[...]

♣ Đây là lỗi W[2007]L[2] và File bị lỗi được ghi ngay ở bên dưới (Mình khoanh bằng khung màu đỏ). Các bạn chỉ cần Dow File thiếu và Save vào mục: CF/rez là được:
  • Download bằng Mega.1280.com :
Mã:
 
mediafire.com/?bo5zjkkvaj0 - File rf001.rez 
mediafire.com/?uhdbulgynft - File rf002.rez 
mega.1280.com/file/MYE4YARITR/ - File rf003.rez 
mega.1280.com/file/BL0RG1D6O2/ - File rf004.rez 
mega.1280.com/file/5491N0GR24/ - File rf005.rez 
mega.1280.com/file/73VHQLJMI4/ - File rf006.rez 
mega.1280.com/file/HZYTDN3FAV/ - File rf007.rez 
mega.1280.com/file/7ZWPCSKC1M/ - File rf008.rez 
mega.1280.com/file/CTUW8JNBIY - File rf009.rez 
mega.1280.com/file/FTQM6TJKSG/ - File rf010.rez 
mega.1280.com/file/CUI6SL1MGJ/ - File rf011.rez 
mega.1280.com/file/FTAP82YEG1/ - File rf012.rez 
mega.1280.com/file/TJI0HP77N4/ - File rf013.rez 
mega.1280.com/file/YRHGZ00XLE/ - File rf014.rez 
mega.1280.com/file/FC9VH394HD/ - File rf015.rez 
mega.1280.com/file/TYKSKFR3PP/ - File rf016.rez 
mega.1280.com/file/T96H9QI551/ - File rf017.rez 
mega.1280.com/file/J32UF4DD69/ - File rf018.rez 
mega.1280.com/file/XM3RZUM5E1/ - File rf019.rez 
mega.1280.com/file/FBDN***CQ5/ - File rf020.rez 
mega.1280.com/file/GNNC4TSW2R/ - File rf021.rez 
mega.1280.com/file/5FM18DOVIP/ - File rf022.rez 
mega.1280.com/file/MN7SN8JOL1/ - File rf023.rez 
mega.1280.com/file/FH3F0FLH41/ - File rf024.rez 
mega.1280.com/file/CS5RHDMT6A/ - File rf025.rez 
mega.1280.com/file/SBJLRII4OW/ - File rf026.rez 
mega.1280.com/file/NNGAQ6BCPO/ - File rf027.rez 
mega.1280.com/file/I75OQDVNO4/ - File rf028.rez 
mega.1280.com/file/6MIQTCVISM/ - File rf029.rez 
File rf030.rez 
mega.1280.com/file/TLWPU7OZOJ/ - File rf031.rez 
mega.1280.com/file/01Y0SYITPL/ - File rf032.rez 
mega.1280.com/file/7HGNO0MXSD/ - File rf033.rez 
mega.1280.com/file/1Q1DYJ1QHF/ - File rf034.rez 
mega.1280.com/file/8GYCY3ROB3/ - File rf036.rez 
mega.1280.com/file/K1BLXHS8CA/ - File rf037.rez 
mega.1280.com/file/HG6TUQUVA5/ - File rf038.rez 
mega.1280.com/file/M6PHSZ4P0Q/ - File rf039.rez 
mega.1280.com/file/MA2AW12GQ9/ - File rf040.rez 
mega.1280.com/file/0UJBPV9AH3/ - File rf041.rez 
mega.1280.com/file/KGKEI335GI/ - File rf042.rez 
mega.1280.com/file/L0P1Z7EWFP/ - File rf043.rez 
mega.1280.com/file/BH3NJ663MA/ - File rf045.rez 
mega.1280.com/file/SQTL8UJCRX/ - File rf046.rez 
mega.1280.com/file/4ZQNIYFEOW/ - File rf047.rez 
mega.1280.com/file/RBIKNGZVK3/ - File rf048.rez 
mega.1280.com/file/OON124ESY8/ - File rf049.rez 
mega.1280.com/file/YQ4YWIGNLJ/ - File rf050.rez 
mega.1280.com/file/F42KHTVQW2/ - File rf051.rez 
mega.1280.com/file/67RCI4EUWP/ - File rf053.rez 
mega.1280.com/file/KE0X9FAJ7J/ - File rf054.rez 
mega.1280.com/file/JFE6FH8W15/ - File rf055.rez 
mega.1280.com/file/BQYY5638YD/ - File rf058.rez 
mega.1280.com/file/B764X05QH2/ - File rf059.rez 
mega.1280.com/file/0WS1OGHVO4/ - File rf060.rez 
mega.1280.com/file/MPSBQ4CCCU/ - File rf063.rez 
mega.1280.com/file/GBFS16KWP7/ - File rf064.rez 
mega.1280.com/file/S82BHLG9R7/ - File rf065.rez 
mega.1280.com/file/XUZSOEU5GZ/ - File rf066.rez 
mega.1280.com/file/AOGBZC3JXW/ - File rf067.rez 
mega.1280.com/file/RU1TRNXQD6/ - File rf068.rez 
mega.1280.com/file/113IMNN95X/ - File rf069.rez 
mega.1280.com/file/LS2S6SN30N/ - File rf070.rez 
mega.1280.com/file/HC53G0RO3J/ - File rf101.rez 
mega.1280.com/file/WCANDYOINX/ - File rf102.rez 
mega.1280.com/file/C9BTPDN702/ - File rf103.rez 
mega.1280.com/file/01SQLVBPIT/ - File rf104.rez 
mega.1280.com/file/I5OZ2DYZNE/ - File rf106.rez 
mega.1280.com/file/VLC6YP8IGQ/ - File rf108.rez 
mega.1280.com/file/PS3JLF7KUG/ - File rf109.rez 
mega.1280.com/file/TAHWYN6MRM/ - File rf111.rez 
hthttp://mega.1280.com/file/M0DFUXJ8XQ/ - File rf112.rez 
  • Download bằng MediaFire:
Mã:
mediafire.com/?zwkmokliwgl - rf001.rez 
mediafire.com/?2niqoiqmymm - rf002.rez
mediafire.com/?jymzkz0z3hu - rf003.rez
mediafire.com/?1zgyjkimdaz - rf004.rez
mediafire.com/?jqjyeqwgmd0 - rf005.rez
mediafire.com/?inwmyjwaigh - rf006.rez
mediafire.com/?zekozerimj4 - rf007.rez
mediafire.com/?0km1mmdji1n - rf008.rez
mediafire.com/?zwwmrzthuwz - rf009.rez
mediafire.com/?yo2imabkuid - rf010.rez
mediafire.com/?wvdzan3zvik - rf011.rez
mediafire.com/?mzymzm25hwn - rf012.rez
mediafire.com/?zhzognj42yi - rf013.rez
mediafire.com/?gmzzyr2jtnk - rf014.rez
mediafire.com/?3nndtyyoz4g - rf015.rez
2.Link Dow các phiên bản CF bằng MediaFire
Mã:
mediafire.com/?yqlmmi2mfmj - CF_Patch_1038.exe

nguồn: go.vn