Mời các bạn theo dõi Tạp chí FIFA Online 2 số 30 lên sóng VTC2 lúc 21h30 ngày 29/07/2011.

http://clips.go.vn/Player/ClipPlayer.swf?server_path=http://media.gox.vn/&file_path=flv/183/zakiel_20120213030625.flv


EA SPORTS™ FIFA Online 2
Let's eSport!


Nguồn: go.vn