Cáo đang đi thì gặp một cái xe tăng.
Xe tăng hỏi cáo: Cáo ơi sao mắt mày to thế?
-mắt tao to để tao nhìn cho rõ
Xe tăng lại hỏi: cáo ơi, sao tai mày to thế?
-Tai to để nghe cho rõ
Xe tăng lại hỏi: Sao mõm mày nhọn thế?
Cáo cáu tiết: -Hỏi xxx gì mà hỏi lắm thế! bố mày còn chưa thèm hỏi là tại sao buoi mày lại cắm lên trán đấy!