Bà mẹ có đứa con học mẫu giáo. Một hôm bà đón cậu bé về, đi qua đoạn đường có bức tường có chữ "I love you", cậu bé hỏi: "Chữ kia có nghĩa là gì hở mẹ?"

Bà mẹ đáp:
- Đó là chữ tiếng Anh, lớn lên con sẽ hiểu !
Hôm sau, cậu bé đi với học với bạn về qua bức tường liền vênh mặt khoe:
- Tớ biết chữ trên tường kia đấy. Đó là chữ tiếng Anh, nó có nghĩa là: "Lớn lên con sẽ hiểu".