Có những lúc như lúc này đây
Lòng buồn vô cớ khó giãi bày
Tìm người trò chuyện, người không có
Lẩn thẩn làm thơ, chẳng ra thơ.
-
Không phải tương tư, không nhung nhớ
Tâm tư trống rỗng lại thẩn thờ
Cố nghĩ: cớ sao mình buồn bực?
Nghĩ mãi không ra lại bực mình.
T.N.T