Coi rồi thì thôi , nếu chưa coi thì coi đi nhá :yy86: