Gặp bạn giữa chốn đông người
Nhìn bạn giây lát định cười lại thôi
Ngỡ rằng bạn chẳng biết tôi
Ngờ đâu bạn gọi tên tôi bạn cười
Tôi đang đầu óc rối bời
Vừa căng thẳng đó có cười được đâu
Ngẩn người nhìn bạn hồi lâu
Vu vơ nói được đôi câu rồi chào
Thôi thì nếu có lần sau...
Lần sau nếu gặp, chào nhau... lại cười.
T.N.T
(chắc sẽ có người hjểu lí do pé Cua làm bài thơ này :") )