Tác phẩm

vi.wikipedia.org/wiki/1954 - 1954 La Hojarasca Bão lá, Bão lá úa
vi.wikipedia.org/wiki/1961 - 1961 El coronel no tiene quien le escriba Ngài đại tá chờ thư, Không có thư cho ngài đại tá
vi.wikipedia.org/wiki/1962 - 1962 Los funerales de la Mamá Grande Đám tang bà mẹ vĩ đại
1962 Ojos de perro azul Đôi mắt chó xanh
1962 La mala hora Giờ xấu
vi.wikipedia.org/wiki/1967 - 1967 Cien años de soledad Trăm năm cô đơn
vi.wikipedia.org/wiki/1970 - 1970 Relato de un náufrago Nhật ký người chìm tàu
vi.wikipedia.org/wiki/1975 - 1975 El otoño del patriarca Mùa thu của vị trưởng lão
vi.wikipedia.org/wiki/1978 - 1978 La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada Truyện buồn không thể tin được của Erendira và người bà bất lương
vi.wikipedia.org/wiki/1981 - 1981 Crónica de una muerte anunciada Ký sự về một cái chết được báo trước
vi.wikipedia.org/wiki/1985 - 1985 El amor en los tiempos del cólera Tình yêu thời thổ tả
vi.wikipedia.org/wiki/1989 - 1989 El general en su laberinto Tướng quân giữa mê hồn trận
vi.wikipedia.org/wiki/1992 - 1992 Doce cuentos peregrinos Mười hai truyện phiêu dạt
vi.wikipedia.org/wiki/1994 - 1994 Del amor y otros demonios Tình yêu và những con quỷ khác
vi.wikipedia.org/wiki/1996 - 1996 Noticia de un secuestro Tin tức về một vụ bắt cóc
vi.wikipedia.org/wiki/2002 - 2002 Vivir para contarla Sống để kể lại
vi.wikipedia.org/wiki/2004 - 2004 Memoria de mis putas tristes Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi
Những cuốn sách của Gabriel José García Márquez không ngoài sự mong chờ của bạn. Hãy đến với các tác phẩm nổi tiếng này giống như tôi rồi bạn sẽ vô cùng thich thú cho mà xem, hihi