E đẹp ngiêng xe máy,
Cháy ôtô
Lật xe thồ
Cong vành xe Bus
Đổ nhào xe Mercedes
Bao nhiêu lái xe nhập viện vì E hết
E là ai?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vâng em tên ổ gà