Hãy xem và suy ngẫm clip trên nhé!!!Trong 1 phút chú ruồi đã làm được bao nhiêu chuyện trước khi trở thành cát bụi !?
Còn chúng ta thì sao? Trong một cuộc đời thì chúng ta đã làm được những gì cho gia đình và xã hội????