kết quả từ 1 tới 2 trên 2

File host facebook Tháng 3 2012 - Cách vào facebook tháng 3 VNPT FPT Viettel

 1. #1
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 2
  Bài gửi
  10.828

  File host facebook Tháng 3 2012 - Cách vào facebook tháng 3 VNPT FPT Viettel

  File host facebook Tháng 3 2012 - Cách vào facebook tháng 3 VNPT FPT Viettel Ip facebook  Cập nhật file host mới cho các bạn tháng 3

  File host facebook tháng 4/2012 up ảnh vào ứng dụng các mạng đều được hết:
  http://vforum.vn/diendan/showthread.php?24480


  File host cũ hơn cập nhật ngày 13/3/2012, file host với tốc độ cực nhanh và đầy đủ
  mediafire.com/download.php?vir11ww4wxxy1nx
  Copy vào đường dẫn và dán đè lên file host cũ:
  C:\Windows\System32\drivers\etc

  Chú ý: Sau đó vào facebook với địa chỉ:
  facebook.com - facebook.com
  Tổng hợp các cách vào facebook tất cả các mạng FTP VNPT Viettel:
  http://vforum.vn/diendan/showthread.php?21339


  Hoặc sửa trực tiếp

  60.254.131.53 static.ak.fbcdn.net60.254.131.63 static.ak.fbcdn.net
  60.254.131.64 profile.ak.fbcdn.net
  60.254.131.72 profile.ak.fbcdn.net
  60.254.175.27 photos-h.ak.fbcdn.net
  60.254.175.32 photos-h.ak.fbcdn.net
  60.254.175.26 photos-a.ak.fbcdn.net
  60.254.175.32 photos-a.ak.fbcdn.net
  60.254.175.34 photos-a.ak.fbcdn.net
  60.254.175.8 photos-a.ak.fbcdn.net
  60.254.175.17 photos-a.ak.fbcdn.net
  60.254.175.18 photos-a.ak.fbcdn.net
  60.254.175.19 photos-a.ak.fbcdn.net
  60.254.175.25 photos-a.ak.fbcdn.net


  60.254.175.11 photos-b.ak.fbcdn.net
  60.254.175.9 photos-b.ak.fbcdn.net


  60.254.175.18 photos-c.ak.fbcdn.net
  60.254.175.33 photos-c.ak.fbcdn.net
  60.254.175.17 photos-d.ak.fbcdn.net
  60.254.175.32 photos-d.ak.fbcdn.net
  60.254.175.32 photos-e.ak.fbcdn.net
  60.254.175.9 photos-e.ak.fbcdn.net


  60.254.175.11 photos-f.ak.fbcdn.net
  60.254.175.9 photos-f.ak.fbcdn.net
  60.254.175.18 photos-g.ak.fbcdn.net
  60.254.175.33 photos-g.ak.fbcdn.net


  60.254.131.63 static.ak.facebook.com
  60.254.131.53 static.ak.facebook.com


  60.254.131.80 external.ak.fbcdn.net
  60.254.131.54 external.ak.fbcdn.net


  60.254.131.55 creative.ak.fbcdn.net
  60.254.131.56 creative.ak.fbcdn.net


  63.150.131.97 a7.sphotos.ak.fbcdn.net
  63.150.131.48 a7.sphotos.ak.fbcdn.net
  63.150.131.51 a7.sphotos.ak.fbcdn.net
  63.150.131.64 a7.sphotos.ak.fbcdn.net
  63.150.131.91 a7.sphotos.ak.fbcdn.net
  58.27.86.107 a5.sphotos.ak.fbcdn.net
  58.27.22.137 a5.sphotos.ak.fbcdn.net
  58.27.22.161 a5.sphotos.ak.fbcdn.net
  117.104.139.64 a1.sphotos.ak.fbcdn.net
  117.104.139.43 a1.sphotos.ak.fbcdn.net
  117.104.139.40 a2.sphotos.ak.fbcdn.net
  117.104.139.33 a2.sphotos.ak.fbcdn.net
  118.214.190.146 a3.sphotos.ak.fbcdn.net
  118.214.190.169 a3.sphotos.ak.fbcdn.net


  60.254.170.110 s-static.ak.facebook.com
  66.220.153.28 developers.facebook.com
  69.171.228.18 upload.facebook.com


  69.171.227.63 1-jx-w.channel.facebook.com
  69.171.229.36 apps.facebook.com


  31.13.79.7 facebook.com - www.facebook.com
  31.13.79.7 facebook.com
  31.13.79.7 login.facebook.com - www.login.facebook.com
  31.13.79.7 login.facebook.com
  31.13.79.7 graph.facebook.com
  31.13.79.7 register.facebook.com
  31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com
  31.13.79.7 vi-vn.facebook.com
  31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com


  31.13.79.7 error.facebook.com
  31.13.79.7 channel.facebook.com
  31.13.79.7 upload.facebook.com
  31.13.79.7 register.facebook.com
  31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
  31.13.79.7 pixel.facebook.com
  31.13.79.7 upload.facebook.com
  31.13.79.7 register.facebook.com
  31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
  31.13.79.7 pixel.facebook.com
  173.223.232.67 logins.facebook.com
  173.223.232.67 facebook.com
  173.223.232.67 facebook.com/ - www.facebook.com
  173.223.232.67 graph.facebook.com
  173.223.232.67 developers.facebook.com
  173.223.232.67 error.facebook.com
  173.223.232.67 register.facebook.com
  173.223.232.67 blog.facebook.csom
  173.223.232.67 channel.facebook.com
  173.223.232.67 connect.facebook.com
  173.223.232.67 bigzipfiles.facebook.com
  File host thứ 2:

  http://www.mediafire.com/download.php?92s8cbg3yvbvn9r

  Sửa trực tiếp:
  60.254.175.73 facebook.com60.254.175.73 facebook.com - www.facebook.com
  60.254.175.73 logins.facebook.com - www.logins.facebook.com
  60.254.175.73 logins.facebook.com

  153.16.15.71 apps.facebook.com
  153.16.15.71 vupload.facebook.com
  153.16.15.71 upload.facebook.com

  60.254.175.73 connect.facebook.com - www.connect.facebook.com
  60.254.175.73 graph.facebook.com
  60.254.175.73 static.ak.connect.facebook.com
  60.254.175.73 developers.facebook.com
  60.254.175.73 error.facebook.com
  File host thứ 3:

  mediafire.com/download.php?z2hguchpzyd0gv4

  Sửa trực tiếp:
  125.252.224.88 facebook.com - www.facebook.com
  125.252.224.88 login.facebook.com
  125.252.224.88 logins.facebook.com

  66.220.149.11 facebook.com
  69.63.181.12 apps.facebook.com
  66.220.158.43 apps.facebook.com
  69.63.189.16 apps.facebook.com

  153.16.15.71 facebook.com - www.facebook.com
  153.16.15.71 logins.facebook.com - www.logins.facebook.com
  153.16.15.71 facebook.com
  153.16.15.71 login.facebook.com
  153.16.15.71 apps.facebook.com
  153.16.15.71 upload.facebook.com
  153.16.15.71 connect.facebook.com - www.connect.facebook.com
  153.16.15.71 graph.facebook.com
  153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
  153.16.15.71 developers.facebook.com
  153.16.15.71 error.facebook.com
  Quick reply to this message Trả lời       


 2. #2
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 103416
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1

  Ðề: File host facebook Tháng 3 2012 - Cách vào facebook tháng 3 VNPT FPT Viettel

  hay wa', mình làm được rùi, thank bạn nha

Nhãn