Sao mà thông minh thế hả trời!!!


Cúi đầu chào nhau!!!


Trời nóng quá hay sao??? Cô gái đứng ngoài thèm gì á vậy?


Xe... thỏ kéo.


Anh ơi, đổ cho "xe" của em ít xăng. Dạo này nó đi ì ạch quá!!!


Trả đồ ăn lại cho tôi, không được nuốt nó vào bụng như thế!!!


Bố mẹ treo em thế này, em lại thích vì thấy mình giống... siêu nhân đang bay.


Đi thi!!!


Trời lạnh quá, phải hơ cho đỡ lạnh...