Sao toàn thấy họ nhảy nhót không vậy
ngày nào đi học mà cũng nhảy nhót vậy cũng vui lắm :X
Không mún nghỉ học luôn

Mấy bác cho ý kiến đi , sao em thấy mấy dân Đông Á học rất nhìu , học ngày học đêm
mấy em nhỏ ở việt nam hết học trường rồi lại đi học thêm , học trung tâm , học luyện thi ....

mà sao dân Do Thái đi học thì cứ nhảy nhót không ?Tóc tai học sinh với thầy giáo thì