kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Phiền a e chỉ giúp lỗi trong đoạn code java này !

 1. #1
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 100833
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  4

  Phiền a e chỉ giúp lỗi trong đoạn code java này !

  Cô giáo cho đề bài này mà e làm hoài ko đúng ! A e xem e lỗi chỗ nào chỉ giúp e với ! Thanks a e nhìu lắm !

  Đề :

  [HIDE]Viết chương trình tìm kiếm tất cả các tập tin ( file ) có phần mở rộng là .java trong một thư mục do người dùng nhập vào đường dẫn[/HIDE]

  Code của mình :

  [HIDE]/*
  * To change this template, choose Tools | Templates
  * and open the template in the editor.
  */
  package javaapplication4;
  import java.io.File;

  /**
  *
  * @author CP201103-H12
  */
  class thi {

  /**
  * @param args the command line arguments
  */

  String java;
  public thi(String java) {
  this.java = "." + java;
  }
  public boolean accept (File dir, String fName){
  return fName.endsWith(java);
  }
  public static void main(String[] args) {
  String dirName = "d:/";
  File fileObj = new File ("d:/");
  thi filterObj = new thi("java");
  String[] fileName = fileObj.list();
  System.out.println("" + fileName.length);
  for(int i=0; i < fileName.length; i++) {
  System.out.println(fileName[i]);
  }
  }
  }

  [/HIDE]
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Bạc Liêu
  Thành Viên Thứ: 341
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  869

  Ðề: Phiền a e chỉ giúp lỗi trong đoạn code java này !

  Của bạn đây. Lâu ngày không vào diễn đàn nên không biết bạn hỏi.

  Mã:
  public java.util.List javaFiles(java.io.File dir) {
    java.util.List res = new java.util.ArrayList();
    _javaFiles(dir, res);
    return res;
  }
  protected void _javaFiles(java.io.File dir, java.util.List res) {
    java.io.File [] files = dir.listFiles(new java.io.FileFilter() {
      public boolean accept(java.io.File f) {
        String name = f.getName().toLowerCase();
        return !f.isDirectory() && (name.endsWith(".java"));
      }
     });
    for(java.io.File f:files) {res.add(f);}
    java.io.File [] dirs = dir.listFiles(new java.io.FileFilter() {
      public boolean accept(java.io.File f) {
        return f.isDirectory();
      }
     });
    for(java.io.File d:dirs) {_javaFiles(d, res);}
  }