Release Date .... 2009.07.22
Game Type ....... Action
Game Size ....... 1 x DVD
Image Type ...... .mdf/.mds
Protection ...... Securom

MINIMUM SPECIFICATION:

Windows XP SP3 / Vista SP1
2.0 GHz Intel Pentium 4, 2400+ AMD Athlon or equivalent processor (XP)
2.4 GHz Intel Pentium 4, 1.8 GHz Intel Core 2, 3000+ AMD Athlon or equivalent processor (Vista)
512MB RAM (XP) / 1GB RAM (Vista)
3GB Hard Disk Space
128MB DirectX 9.0c compatible, 3D video card supporting hardware T&L
(nVidia GeForce 6600 or ATI Radeon X1300 or better).
hôm nọ đang tim game để chơi thấy game này hay mà tải mấy link media đều ko dc.mãi thì cũng tim dc 1 link torren.tìm dc cả crack nữa.mình đã test ok nên up nên cho ai quan tâm.

RECOMMENDED SPECIFICATION:
Windows XP SP3 / Vista SP1
3.0 GHz Intel Pentium 4, 2.0 GHz Intel Core 2, 3500+ AMD Athlon or equivalent processor
1GB RAM
3GB Hard Disk Space
256MB DirectX 9.0c compatible, 3D video card supporting Hardware T&L
(NVIDIA GeForce or ATI Radeon or equivalent)
16-bit DirectX 9-compatible sound card
8X speed DVD-ROM drive
DirectX 9.0c (included)

NOTES:
- Integrated (built-in) onboard chipsets (e.g. Intel, SiS, S3, ATI, nVidia) are not are not supported by this game

link đây:
adf.ly/6quGA - thepiratebay.se/torrent/5017040
crack:
adf.ly/6quL2 - mediafire.com/?ynj22hjiumw
hd: tải về dùng ultraiso burn ra ổ ảo rùi chạy setup.xong rùi cop đè file crack vào ổ ảo là ok

video : youtu.be/xQ78XMcHi0o