King Of Volleys
<Thử tài sút phạt của Pháo Thủ mà bạn chọn>


http://www.arsenal.com/assets/flash/media/games/KingOfVolleys.swf


On Target
<Bắn bia>


http://www.arsenal.com/assets/_files/images/jul_08/gun__1217239425_On_Target.swf


Trickster
<Sử dụng phím mũi tên lên xuống và trái phải để điều chỉnh bóng>


http://www.arsenal.com/assets/_files/images/jul_08/gun__1217239476_Trickster.swf


Cannon Ball
<Chơi như game bắn bóng>


http://www.arsenal.com/assets/_files/images/jul_08/gun__1217239222_CannonBall.swf


Head Master
<Tâng bóng bằng đầu>


http://www.arsenal.com/assets/_files/images/jul_08/gun__1217239104_HeadMaster.swf


Shoot Stopper
<Bắt bóng>


http://www.arsenal.com/assets/_files/images/jul_08/gun__1217239142_ShotStopper.swf


Perfect Ten
<Thử sự hiểu biết của bạn về Arsenal nào!>


http://www.arsenal.com/assets/_files/images/oct_09/gun__1256556599_QuizFinal.swf


Keepie Uppie
<Dùng chuột để giữ bóng trên không trung>


http://www.arsenal.com/assets/_files/images/jul_08/gun__1217239255_KeepieUppie.swf


Cannosaurus
<Bắn Hooligan càng nhiều càng tốt>


http://www.arsenal.com/assets/_files/images/jan_09/gun__1232456520_Cannosaurus.swf


Kick Gunner Kick
<Kick vào quả bóng ở trên cao cho bóng rơi xuống rồi kíck thêm 1 phát nữa để chú khủng long sút bóng. Bóng càng qua nhiều ta càng đi xa>http://www.arsenal.com/assets/_files/images/oct_08/gun__1224595408_KickGunnerKick.swf


Hungry Gunner
<Dùng phím mũi tên lên, xuống, trái, phải để điều khiển chú khủng long đi ăn logo Arsenal. Ăn được cup thì được cộng thêm điểm. Và nên nhớ là phải tránh bom>http://www.arsenal.com/assets/_files/images/oct_08/gun__1224599903_HungryGunner.swf