Hôm nay mún chia sẻ cho các bạn 1 số minigame cấu hình nhẹ ai có rồi thì thôi chưa có thì lấy về chơi ^^
1/Gatling Gears

LinkDownload:
adf.ly/6wKhY - mediafire.com/?5ym84fgcl5x5292
adf.ly/6wKkJ - mediafire.com/?y8yoyqonhw511f3
2/G.H.O.S.T. Chronicles Bundle 2-in-1

LinkDownload:
adf.ly/6wKrB - mediafire.com/?noodna40fppjrxr
adf.ly/6wKtO - mediafire.com/?1dmls4zo5827hb0
3/Ghost Whisperer

LinkDownload :
adf.ly/6wOjb - mediafire.com/?1jq5p1f0xytpf6d
4/Glowfish

LinkDownload:
adf.ly/6wOv7 - mediafire.com/?c7egay85zlusy3v
5/Golden Trails 2 The Lost Legacy Collectors Edition

LinkDownload:
adf.ly/6wP8R - mediafire.com/?zm05chhbv162152
adf.ly/6wPAa - mediafire.com/?dpxp7ztparh8ptp
6/Gourmania 3 Zoo Zoom

LinkDownload:
adf.ly/6wPLv - mediafire.com/?a7fcrg5h8xvus6p
7/GridLines

Linkdownload :
adf.ly/6wPX3 - mediafire.com/?naqlm242hxs4d94
8/Grim Facade - Mystery of Venice

LinkDownload:
adf.ly/6wPhE - mediafire.com/?lc89viyk7r81898
adf.ly/6wPkr - mediafire.com/?36w7fx17859x95u
adf.ly/6wPnp - mediafire.com/?4jdk6kalviwi6qv
adf.ly/6wPpq - mediafire.com/?qp0a9vhlg4vvbbj
9/GuiltyGear X2 Reload

LinkDownload:
adf.ly/6wQ1u - mediafire.com/?2tkvszse403dbcc
adf.ly/6wQ4t - mediafire.com/?dlp5lszp1jth5l9
adf.ly/6wQ8o - mediafire.com/?d69hwbzl4k0e8iw
10/Halloween - Trick or Treat

LinkDownload :
adf.ly/6wQHV - mediafire.com/?a3hi7x3pdxuq0w6

continue.......