Người bảo tôi đây hạnh phúc rồi
Làm tôi cứ nghĩ cái thằng tôi…
Ngưỡng đời cay đắng theo ta mãi
Lắm khúc quanh co suốt chuổi đời
Xưa còn đưa đón luôn sớm tối
Nay chỉ lặng chờ, tự thán thôi
Ai bảo “đớn đau” từ da thịt?
Xốn xang, ray rứt cũng tàn hơi!