nhìn em xinh gái anh thương
anh đây muốn hỏi em thương ai rồi

hay là em vẫn đơn côi
anh nguyện làm gió tâm tình cùng em