Định dạng: 240X400
Chơi được trên tất cả Điện thoại có màn hình cảm ứng từ 240x400 hỗ trợ JAVA như: Wave 575, S5233, S5560, I5700, S5620....

Chơi full trên Star:
- Bạn nào chơi trên Star thì dùng JADMaker để tạo file jad nha!

Cách cài đặt game >1mb trên Star:
1 số game hơn 1mb nên khi cài máy sẽ báo lỗi.
Khi máy báo lỗi bạn ra ngoài ấn *#6984125*#
Chọn internal pass *#9072641*# vào mục 6 storage setting
Chọn mục 3 update java DB.Vào chạy game sẽ okie
Dowload : letitbit.net/skymonk_84913448_10.exe - angry bird space 2012