N...oe...l , chỉ riêng .... riêng mình trên .... đƯờng Trần pHú .... Ai náy .... cŨng vUi vẽ .... riêng ta vẫn cÔ đƠn ... lẶng lẽ đẾm tỪng giờ .... từng giờ .... sao thỜi giaN .... quA cHậm quÁ ....để lệ đấm trÊn mI !!!! gẤp eM trÊn cẤu Quay .... nHÌN eM bÊn Người ... khÁc ...... đẦu anh cứ Xoay.... kHông tin vÀo sỰ tHật ...... vÀ rỒi cũng nHận rA .... đÓ là sỰ tHật ......bỖng ...... trÁi tIm mình đAO nHói ....... lÊn đỒi cỎ ngẮM sAo .... bÊn cHén men bUồn tẺ .... tRời đÔng Tuyết ngÀy cÀng lAnh ...... tẠm Biệt lẼ giÁng Sinh ....Tặng cho ai cùng cảm súc với Ti nHa , )
=====================================


tiếng ngân vang 12 giờ chuông đổ


điệu thánh thót nhói buốt cõi lòng


nhớ năm nào ai cùng ai âu iếm


tiềm thức NoeL chúa mỉm cười.

giờ một người lại về lơi xa vắng


ngậm đắng đi xa gió lạnh lòng


trong ai kia còn hình bóng chứ


hay đã quên ai nói sai lời
trời đông tuyết lòng càng thêm lạnh


vào chốn u mê tìm chút lồng


trong men rượi lồng cay vị đắng


vẫn nhớ bóng ai tựa bóng người

(cảm giác buồn đêm noel 24-12-2010)