[Crossfire] Hướng dẫn tự làm killmark đẹp cho riêng mình

Hướng dẫn sử dụng :
Bước 1 : download và giải nén
Bước 2 : Copy và paste tất cả các file trong thư mục vừa giải nén vào rez/UI/mark
Bước 3 : Vào game và thưởng thức tác phẩm

Tải Killmark tụ làm mới nhất
[URL="http://www.mediafire.com/download.php?e9p92yqowzg5g47"]
http://www.mediafire.com/?0k100qxqfjd1r72c
Tải Killmark tự làm mới nhất

http://www.mediafire.com/?0k100qxqfjd1r72c


Tải Killmark tự làm mới nhất

http://www.mediafire.com/?0k100qxqfjd1r72c


Tải Killmark tự làm mới nhất


http://www.mediafire.com/?0k100qxqfjd1r72cTải Killmark tự làm mới nhất

http://www.mediafire.com/?0k100qxqfjd1r72c

Tải Killmark tự làm mới nhất

http://www.mediafire.com/?0k100qxqfjd1r72c

Tải Killmark tự làm mới nhất

http://www.mediafire.com/?0k100qxqfjd1r72c
KM Ngũ HànhTải Killmark tự làm mới nhất


http://www.mediafire.com/?0k100qxqfjd1r72c
Tải Killmark tự làm mới nhất

http://www.mediafire.com/?0k100qxqfjd1r72c