Killmark CF USA đẹp


CF mặc định của CF. Chuyển đi chuyển lại chán thì lại muốn về default


Tải Killmark CF USA:


Download Killmark CF USA:

box.com/s/5f0e97930889c959862f


Bonus thêm bộ Killmark CF USA Mod sấm sét cực kì đẹp mắt nè:

Download: mediafire.com/?8kcgokhm9yheqrg