Để xây dựng hệ thống nhắn tin bạn cần phải chuẩn bị những thiết bị, phần mềm sau:
1. Một USB 3G (dùng USB 3G tốt hơn và ít bị lỗi dùng điện thoại di động hoặc modem GPRS)
2. Một sim điện thoại có tài khoản nhắn tin được lắp vào USB 3G
3. Một máy tính để chạy dịch vụ (service) nhắn tin
4. Một bộ phần mềm Visual Studio 2010 Express (cái này miễn phí nên dùng thử nghiệm được) dùng để xây dựng phần mềm..
5. Một bộ phần mềm Microsoft SQL 2005 Express (cái này cũng miễn phí) dùng làm cơ sở dữ liệu lưu / gửi tin nhắn.
Sau khi bạn xây dựng xong cơ sở dữ liệu và phần mềm nhắn tin; bạn có thể đưa nó lên trang web để thực hiện các công việc theo yêu cầu của bạn.
Mời các bạn xem tiếp tại địa chỉ: baclieu.vnpost.vn