Xăng thời tăng giá ai ơi
Nên ta tiết kiệm chỗ ngồi, tăng ba

Cổ vũ thì phải thế này
Đối thủ khiếp sợ, có ngày thua đau

Thế này anh sẽ hết chê
Vừa ngắm vừa uống anh mê em liền

Mất bao công luyện tháng ngày
Giờ em có thể thế này hôn anh

Ra trận cũng phải thời trang
Để khi đối thủ bắt hàng còn khoe

Xăng, gas tăng giá ời ời
Súng đây anh bắn hết đời xe luôn

Gương kia mày đúng thật là
Hiểu được nỗi khổ của ta bao ngày

Tớ và cậu ấy bạn thân
Nên cả lúc ngủ cũng cần có nhau

Cái anh này thật là hay
Sao anh lại cứ giơ tay làm gì?

Xe dù ở đẩu ở đâu
Thì em vẫn thấy cái đầu của anh