Zui zui Ba khía ngồi thu 1 đoạn Anh Ba Khía rồi mix lại theo kiểu "Anh Ba Khía" tặng mọi người làm nhạc chuông chơi! Hehe...

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNS8wMi84LzMvInagaMEODNmYTmUsIC4NWJmZmI1ZDA1ZTY3NDdmNTE2YzRiNWU4N2UdUngWeBXAzfEFdUngaCBCYSBLaMOcUIbaBYSAoTmjhdUngqFjIGNodmUsICO0WeBmmUsICgaMOgaSl8QW5oIEJhIEcUIbaBow61hfHw1