Lại chớm nở một mùa phượng mới
Sấm bất ngờ, mây trút mưa rào
Mắt ngơ ngác nhìn nhau bối rối
Lại thêm mùa hè nữa đó sao.
-
Vô tình làm sao thời gian trôi
Chỉ biết nhìn nhau, chỉ biết cười
Chỉ khẽ nhủ thầm trong bối rối:
-Hè qua rồi sẽ lại gặp người.
-
Lưu bút trao tay nghe tiếc nuối
Đôi dòng muốn ngỏ viết chẳng nên
Sẽ gặp lại nhau mùa thu tới
Tình thêm xa cách lại thêm bền.
T.N.T