Đã không còn
Cánh cò trắng chập chờn chiều vắng
Đã không còn
Những đêm hè tựa cửa ngắm trăng.
-
Tìm nơi đâu
Khói bếp thơm nồng mùi rơm rạ
Tìm nơi đâu
Đôi mái chèo khua nước, tiếng hò xa.
-
Chẳng níu kéo chi hoài bao kỉ niệm
Chỉ muốn tìm lại một chút bình yên
Giữa cảnh đời hỗn độn chỉ muốn tìm
Thoáng ngày xưa, để thấy nay phát triển.
T.N.T