Tháng sáu trời mưa
Cây già trỗi lộc
Mưa giăng lưa thưa
Vẳng nghe tiếng cóc.
-
Lại một mùa về
Thời gian thấm thoát
Tán phượng xum xuê
Ngân vang câu hát.
-
Nắng vàng trải khắp
Lấp lánh mắt ai
Hôm nào chạm mặt
Giờ đã chia tay.
-
Rời xa trường nhỏ
Kiến thức đong đầy
Đường xa đã mở
Sáng ngời: tương lai!
T.N.T