Chúng tôi xa nhau -quy luật ở đời
Gặp ,ly tán niềm thương giấu kín
Trách bạc liêu nồng nàn đến thế
Để trong tôi day dứt đến bao giờ ???