Cám ơn nhé cho những gì anh nhận,
Những chuyện buồn luôn cả những điều vui.
Mắt cay xè mủi lại ngạt hắt hơi,
Cứ bỏ mặc cho dòng đời dong rủi....