Người ở đâu rồi? Ở nơi đâu?
Người thì khuất bóng chỉ nặng sầu
Ta ở nơi đây âm thầm đếm
Đếm mãi sao lòng thấy trống thêm.
-
Người đã về đây! Đã trở về!
Sao buồn vẫn cứ mãi lê thê
Vẫn hoài xa cách! Ôi xa cách!
Ngồi trước mặt nhau vẫn xa vời.
-
Ngẫm lại thấy mình sao ngớ ngẩn
Chung tình nhưng người lại bất cần
Người muốn bên ai tùy người vậy
Ta thấy ta cần phải đổi thay.
T.N.T