Trong thời gian qua Smod đã nhận nhiều lời ủng hộ và đề nghị của các thành viên vforum.vn và cả các thành viên của các trang mạng khác tiếp tục phục vụ Box Âm nhạc cho diễn đàn.


Để không làm các bạn thất vọng, mình sẽ cố gắng thu xếp dành chút thời gian mỗi ngày để tiếp tục phục vụ các bạn. Hiện tại công việc cũng đã ổn định, tuy thời gian online không còn nhiều như trước, nhưng mình sẽ tranh thủ.

Dự kiến nếu không có gì thay đổi mình sẽ bắt đầu vào đầu tháng 06 tới.

Xin cảm ơn các thành viên vforum.vn! Mong các bạn ủng hộ Smod nhiều hơn nữa để cho Box Âm nhạc của chúng ta ngày càng phát triển hơn nữa.