Gió lao xao mưa rào bông khế
Em đi về giọt lệ hoen mi
Ngày xưa gặp gỡ làm chi
Bây giờ chia biệt lối đi mỗi người
Còn đây ánh mắt nụ cười
Ngày đầu quen biết cuộc đời tươi vui
Chia tay nhau, thế thì thôi
Mỗi người mỗi lối chia đôi con đường
Gặp nhau người chớ vấn vương
Chỉ buồn chỉ khổ lệ vương mi dài
Thôi từ biệt nhé hỡi ai
Những kỷ niệm đẹp giữ hoài trong tim.