Tôi xem xong khóc luôn đúng là kỷ niệm thời học sinh , sao mà vui thế , bạn bè giờ đã xa có đứa lâu lâu hồi âm vài đứa thì biệt ly không có tin tức , thời gian sao đi nhanh thế những thời học sinh qua từng cấp học , từ những cấp học mẫu giáo cho đến những cấp tiếp theo sau đó và tương lai sau này ra sao đây , nghĩ lại hồi xưa và hôm nay và mai sau biết làm sao dây thời gian nào củng đẹp hết qua từng gia đoạn những cuộc đời , cuộc đời còn nhiều phải đi qua cố gắng vượt qua .... ^V^